Argraffu Ar-lein Argraffu Gorau% teitl% Ar-lein

12 Rhesymau Pam fod Dylunio Da yn Fusnes Da

Disgrifiad: Are you still considering whether or not to invest in busnes design? Check out this article to learn how your business can benefit from good design and how to unlock its full potential.

, 12 Rheswm Pam Mae Dylunio Da Yn Fusnes Da

Beth yw'r arwyddion o fusnes da? Mae'r atebion yn amrywio o entrepreneur i entrepreneur. 

Y gwir yw bod busnes da yn syniad cronnus. Mae'n rhaid i chi weithio ar bob agwedd o'ch cwmni i ddod yn gwmni blaenllaw yn y diwydiant. 

Ac eto, nid yw materion mewnol yn bwysicach na rhai allanol. Mewn gwirionedd, i wneud datganiad, efallai y bydd yn rhaid i frand weithio ar yr olaf hyd yn oed yn fwy. Yn ôl materion allanol, rydym yn golygu dylunio busnes. Dyma pam mae dyluniad yn bwysig mewn busnes. 

 1. Gwirionedd Sylfaenol: Mae'r Argraff Gyntaf o Bwys

Maen nhw'n dweud bod pobl yn barnu yn ôl ymddangosiadau. Er y gall yr ymddangosiadau hyn fod yn dwyllodrus, mae'n well peidio â diystyru pŵer yr argraff gyntaf. Yn union fel ym mhob agwedd ar fywyd, fe'i hystyrir yn un o'r dylanwadau mwyaf ar ganfyddiad pobl. Yn ôl yr astudiaethau, mae'n cymryd o gwmpas 50 milieiliad i asesu a ydych chi'n dod o hyd i rywbeth sy'n apelio yn weledol. 

 1. Yn Helpu i Greu Golwg Broffesiynol
, 12 Rheswm Pam Mae Dylunio Da Yn Fusnes Da

Mae pawb eisiau delio ag arbenigwyr. Mae'r dyluniad hefyd yn cyfrannu'n uniongyrchol at ddelwedd eich busnes. Mae cysondeb brand yn creu teimlad o sefydlogrwydd. Mae'n gysylltiedig yn uniongyrchol â dibynadwyedd ac ymddiriedaeth. Gellir dewis dyluniadau proffesiynol yn seiliedig ar gwmpas menter. Ar gyfer enghraifft, a small business design is an affordable way to improve your brand image and look professional.

 1. Canfyddiad Siapiau Dylunio

Mae gwir bwer dylunio yn gorwedd yn y cyfle i frandio'ch busnes. Mae'n llawer mwy na ffasâd apelgar. Mewn gwirionedd, mae'n fodd i ddelweddu pwy ydych chi.

Yn y pen draw, bydd pobl yn canfod brand yn seiliedig ar sut maen nhw'n canfod ei ddyluniad. Dyma'r rheswm pam mae cwmnïau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd yn mynd am batrymau natur a lliwiau gwyrdd: cyfystyron ar gyfer cynaliadwyedd yw'r dyluniadau hyn yn y bôn.

 1. Mae'n Gwella Ymddiriedolaeth, Yn enwedig mewn Dylunio Gwe
, 12 Rheswm Pam Mae Dylunio Da Yn Fusnes Da

Mae presenoldeb digidol yn anochel yn yr 21ain ganrif. Heddiw fel arfer dyma'r pwynt cyswllt cyntaf â chwsmeriaid. Mae pŵer dylunio hyd yn oed yn gliriach yma. 

O ystyried faint o wybodaeth sydd ar y we fyd-eang, patrymau apelgar yw'r hyn sy'n sefyll allan. Yn ôl yr astudiaeth, mae defnyddwyr yn gwerthuso busnes trwy ddyluniad. Mae gwefannau sydd wedi'u cynllunio'n wael fel arfer yn cael eu hesgeuluso - nid yw pobl yn aros yno am amser hir ac efallai na fyddant hyd yn oed yn darllen eu cynnwys.

 1. Mae'r Dyluniadau Pecyn yn Effeithio ar Ganfyddiad Cynnyrch

 , 12 Rheswm Pam Mae Dylunio Da Yn Fusnes Da

Mae hyn yn ymwneud â phŵer lliwiau a phatrymau. Nid yw'n gyfrinach bod gwahanol liwiau'n magu gwahanol gymdeithasau. Mae hyn yr un mor wir o ran dylunio pecynnau. Mae pobl fel arfer yn cysylltu'r dotiau ac yn tybio, er enghraifft, bod gan candy gyda lapio coch flas mefus, tra bod rhai gwyrdd â blas afal. 

 1. Mae'n Cadw er Cof

Mae mwyafrif y bobl yn tueddu i ddibynnu ar ganfyddiad gweledol. Fodd bynnag, i adnabod dyluniad logo busnes, mae'n rhaid i berson ei weld sawl gwaith - fel arfer tua 5 i 7 gwaith. Serch hynny, mae darlun llachar yn debygol o aros yn eich pen yn hirach. Dyma'n union sut i hysbysebu'ch busnes gyda chymorth baneri. 

Er mwyn sicrhau'r ROI, mae'n well gweithio'n galed dylunio syniadau ar gyfer arwyddion. Agwedd bwysig arall yw'r lleoliad. Yn yr achos hwn, mae'n rhaid iddo fod mewn man lle mae mwyafrif eich cynulleidfa darged yn mynd yn aml.

 1. Mae Dylunio yn Helpu Busnes i Sefyll Allan 

Beth yw nodwedd wahaniaethol eich brand? Wel, dylai fod llawer o'r rhain. Ond dyluniad unigryw yw'r hyn sy'n gwneud ichi sefyll allan o'ch cystadleuwyr. Mae cynhyrchion yn aml yn debyg i'w gilydd; gall gwasanaethau fod yn debyg. 

Mae'r dyluniad yn eich helpu i wneud datganiad. Mae'n well peidio â chopïo unrhyw gwmnïau eraill. Rydych mewn perygl o gamarwain cwsmeriaid neu ddioddef trwy gysylltiad â'u henw da (os yw'r cwmnïau eraill hyn yn profi amseroedd caled).

 1. Y Cyfathrebwr Dibynadwy gyda'r Gynulleidfa Darged
, 12 Rheswm Pam Mae Dylunio Da Yn Fusnes Da

Mae'n debyg eich bod wedi sylwi y gall syniadau dylunio busnes o un brand fod yn wahanol. Y rheswm yw bod yn rhaid i frand apelio at wahanol gynulleidfaoedd targed. Yr enghraifft fwyaf cyffredin yw cynhyrchion hylendid personol.

Mae un brand yn aml yn cynhyrchu siampŵau ar gyfer dynion a menywod mewn gwahanol liwiau a phatrymau. Fel hyn, maent yn ceisio cyrraedd eu cwsmeriaid wedi'u targedu. Go brin y bydd dynion yn mynd am becyn pinc os oes un glas gerllaw, dde?

 1. Yn darlunio ac yn trosglwyddo'ch gwerthoedd

Rydyn ni'n byw ar adegau pan mae cwsmeriaid yn poeni am bwy ydych chi a beth allwch chi ei wneud dros y byd. Nid gwerthwyr na gweithgynhyrchwyr yn unig yw brandiau mwyach. Mae dylunio yn ffordd berffaith o ddangos yr hyn y mae eich busnes yn sefyll amdano. Edrychwch ar ymgyrchoedd marchnata brandiau enwog. Mae eu lluniau bob amser yn cyd-fynd â'u sloganau. 

 1. Yn Ysgogi Gwerthiannau

Gall dyluniad hardd ddarparu ROIau rhagorol. Adobe wedi cynnal yr ymchwil ac wedi canfod cydberthynas rhwng dyluniad cryf a mynegai marchnad stoc. Perfformiodd cwmnïau â dyluniadau cryf a chyson yn well na chwmnïau gyda dyluniadau gwan 219%. 

 1. Mae'r Esboniad yn Gormodol 

Mae llun werth mil o eiriau. Gallwch egluro beth yw nodweddion eich cynnyrch am oriau ac yn dal i fethu â chyflwyno'r neges. Dangoswch gwpl o luniau wedi'u dewis yn dda, a bydd popeth yn dod yn grisial glir. Mae'n haws ei weld yn hytrach na'i ddychmygu'n unig.

 1. Candy esthetig i lygad

Yn olaf ond nid lleiaf - estheteg. P'un a yw'n becyn cynnyrch neu cerdyn Busnes dyluniad, rhaid iddo fod yn braf i'r llygaid. Mae hyn yn gwneud eich cynnyrch a'ch brand yn fwy deniadol. Mae pobl wedi arfer ymroi i weithiau celf i brofi pleser esthetig. 

Er na allwn honni bod dylunio busnes yn bwysicach nag agweddau eraill ar frandio, mae'n bendant yn werth buddsoddi ynddo. 

Cael Peppermint Diweddariadau!

Ar gyfer cwponau, cynigion cyfrinachol, sesiynau tiwtorial dylunio, a newyddion cwmni.

Arwyddo Cylchlythyr / Cofrestru Cyfrif (naidlen)

"*"yn nodi'r meysydd gofynnol

Rhowch rif o 10 i 10.
Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.

Gofynnwch am Ddyfynbris ac Ymgynghoriad Am Ddim

GWASANAETHU YN FALCH

Angen rhywbeth gwyllt?

Ymunwch am Gynghorion Dylunio a Gostyngiadau!

Rhowch rif o 10 i 10.
Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.

Dewch o hyd i ni ar cymdeithasol