7

Creu Logo Llwyddiannus gyda'r Elfennau Hanfodol hyn

Ni ellir gwadu bod dyluniad logo rhagorol yn cyfrannu'n allweddol at greu hwnnw yn gyntaf argraff ar y gynulleidfa.

Mae logo yn cyfleu gwerthoedd eich busnes, yn dweud wrth eich gweledigaethau, a hyd yn oed yn cynorthwyo pobl i ymddiried yn eich enw.

Os nad yw'ch logo yn siarad y neges gywir â'r cwsmer wedi'i dargedu, mae eich busnes mewn helbul critigol. Gallwch hefyd ddweud bod llwyddiant eich busnes yn dibynnu ar sut rydych chi'n dylunio'ch logo.

Felly, cyn i unrhyw beth adeiladu dyluniad logo llwyddiannus ddylai fod eich ymgymeriad cyntaf. Tybiwch nad ydych chi eisiau gwario arian ar Logo Proffesiynol Maker.

Ac os ydych chi am wneud hynny ar eich pen eich hun, darllenwch y canllaw hwn. Yma, byddwn yn trafod rhai elfennau hanfodol a fydd helpu rydych chi'n adeiladu logo ffyniannus heb unrhyw drafferthion. Felly, sgroliwch i lawr a darllenwch ymlaen!

Sicrhewch fod gan eich logo y 6 elfen hanfodol hyn:

Mae yna lawer o ffactorau hanfodol i'w hystyried wrth ddylunio logo. A heb wybod y ffactorau hynny, mae'n amhosibl creu dyluniad perffaith.

Gadewch inni egluro ichi enghraifft o logo Apple! Edrychwch ar ei logo: mae'n gryf a chytbwys i nodi'r hyn y mae'n ei gynrychioli. Mae'n unigryw ac yn fythwyrdd y mae pobl yn ei fwynhau. Heblaw, mae'n rhoi rhywfaint o fawr ysbrydoliaeth yn dirgrynu i lawer o frandiau yn y gilfach honno.

Roedd yn enghraifft fach iawn. Gallwch hefyd edrych ar Nike, Google, Bing, a mwy. Wel, mae'r holl logos llwyddiannus yn cydio yn y sylfaen ar ran elfennau hanfodol. Ac ar ôl cloddio'n ddyfnach, byddwn yn datgelu'r elfennau hynny yma. Felly, darllenwch ymlaen!

Cysondeb

Creu Logo Llwyddiannus gyda'r Elfennau Hanfodol hyn, Print Peppermint
ffynhonnell

Felly, dyma fynd i mewn i'r elfen gyntaf y dylech ei hystyried wrth ddylunio'ch logo. Mae logo yn cynnig mesur a miniogrwydd cywir!

P'un a ydych chi'n dewis eicon, testun, symbol graffig, neu'r ddwy elfen. Rhaid iddo arddangos eich cwmni - ei gryfder a'i athroniaeth - ei werthoedd.

Yma gallwch gymryd enghraifft o'r brand Puma y mae ei logo yr un peth â'i enw ac sy'n adlewyrchu'r un bersonoliaeth. Yn union fel hynny, mae'n rhaid i chi gadw gweledigaethau a gwerthoedd eich brand mewn cof er mwyn taenellu'r cynhwysion cywir.

Hefyd, cadwch eich cynulleidfa mewn cof oherwydd mae angen eich logo arnoch i ddatgelu'ch pryder. Felly, byddwch yn ofalus ar y cam cychwynnol hwn a chadwch bopeth yn gryf a chytbwys.

Symlrwydd

Creu Logo Llwyddiannus gyda'r Elfennau Hanfodol hyn, Print Peppermint
ffynhonnell

Nid peth newydd yw gwybod mai symlrwydd yw'r allwedd i greu argraff ar eraill. Wel, gallwch chi gymhwyso'r un fformiwla syml i'ch logo.

Cofiwch bob amser nad oes angen i'ch logo fod yn ffansi. Mae hyn oherwydd nad yw pobl yn hoffi gwylio na chanolbwyntio ar bethau sy'n anodd eu deall. Cadwch hi'n syml fel y gall pawb ddeall beth yw pwrpas eich logo hyd yn oed ar gipolwg.

Yma, gallwch chi gymryd yr un enghraifft o'r brand Apple. Mae'r logo yn 98% yn syml i'w ddeall ac yn drawiadol.

Cofiadwy

Creu Logo Llwyddiannus gyda'r Elfennau Hanfodol hyn, Print Peppermint
ffynhonnell

Mae'n anodd anghofio rhai logos ac mor hawdd eu cofio.

Darllenwch hynny eto! Dylai logos fod mor syml â phosibl hyd yn oed pan fydd unrhyw un yn edrych ar y dyluniad; mae'n setlo mewn cof am byth. Dylai fod yn gofiadwy.

Yma gallwch gymryd enghraifft logo McDonald's. Rydym yn sicr pryd bynnag y gwelwch ei logo, bydd yn eich atgoffa o'i fwyd. Yn union fel hynny, mae'n rhaid i chi ychwanegu gwerthoedd at eich logo sy'n adlewyrchu'ch gwasanaethau busnes ac yn cysylltu gwylwyr â'ch brand.

Hyblygrwydd

Creu Logo Llwyddiannus gyda'r Elfennau Hanfodol hyn, Print Peppermint
ffynhonnell

Fel rheol mae'n hynod ddiddorol mynnu sawl llun mewn logo.

Am y rheswm hwn, defnyddio golygydd logo neu logo gwneuthurwr offeryn yn hollbwysig. Y logo hyn gwneuthurwr bydd offer yn cynnig cynfas manwl gywir lle gallwch dynnu lluniadau fector.

Hefyd, gallwch arbed eich dyluniad mewn sawl fformat heb unrhyw drafferthion. Mae yna lawer o offer a meddalwedd dylunio logo. Ond rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio'r gorau a gwneuthurwr logo am ddim fel y gallwch chi, heb dalu unrhyw beth, gynhyrchu dyluniad logo busnes perffaith.

Hyblygrwydd

Creu Logo Llwyddiannus gyda'r Elfennau Hanfodol hyn, Print Peppermint
ffynhonnell

Rhaid i logo fod yn weladwy ac yn glywadwy ar hysbysfwrdd ar raddfa fawr o 100 metr i ffwrdd neu ar a cerdyn Busnes o 20 milimetr ar wahân.

Rhaid iddo hefyd wasanaethu'n dda mewn amrywiol maint ffurfiau fel cardiau Busnes, pamffledi, cyfryngau cymdeithasol, dylunio crys-t, a deunyddiau marchnata eraill. Heblaw, bydd logo da yn mynd yn dda mewn sawl lliw a dim ond un neu ddau dôn.

Bydd logo rhagorol yn gweithio'n iawn ar amgylcheddau llachar a fframweithiau tywyll, hyd yn oed ar gefndiroedd lliwgar. Felly, gwnewch hi'n hyblyg a dewiswch y lliwiau cywir.

unigrywiaeth

Creu Logo Llwyddiannus gyda'r Elfennau Hanfodol hyn, Print Peppermint
ffynhonnell

Mae symud gyda thueddiadau yn beth da, ond mae arloesi yn well. Rhaid i'ch logo fod yn oesol ac unigryw nad yw byth yn pylu. Enghreifftiau: Coca-Cola, Dior, Rolex.

Bydd gan logo gwych flas ar amser. Weithiau, syniadau methu cyrraedd y meddwl. Bryd hynny, gallwch ddefnyddio ar-lein gwneuthurwr logo offer.

Maent yn cynnig criw o elfennau a nodweddion unigryw a fydd yn ychwanegu perffeithrwydd i'ch logo.

Casgliad

Felly, ddarllenwyr, dyma sut y gallwch chi ddylunio logo llwyddiannus gan ddefnyddio'r elfennau hyn. Peidiwch â rhuthro'r broses! Dilynwch y camau, ystyriwch yr enghreifftiau, a lluniwch ddyluniad logo busnes perffaith heb unrhyw drafferthion.

Ymunwch â'r peppermint cylchlythyr ...

Ar gyfer cwponau, cynigion cyfrinachol, sesiynau tiwtorial dylunio, a newyddion cwmni.

Arwyddo Cylchlythyr / Cofrestru Cyfrif (naidlen)

 • Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.

Gofynnwch am Ddyfynbris ac Ymgynghoriad Am Ddim

Dyfyniad Lleiaf

Dywedwch wrthym am eich prosiect a byddwn yn rhoi amcangyfrif ymgynghori a phrisio creadigol am ddim.
Gollwng ffeiliau yma neu
Max. maint y ffeil: 25 MB.
  3) E-bost(Angenrheidiol)
  Ble dylen ni e-bostio'ch argymhelliad cynhyrchu a'ch dyfynbris?

  Tanysgrifiwch am Awgrymiadau Dylunio a Gostyngiadau Arbennig

  • Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.

  Dewch o hyd i ni ar cymdeithasol

  Arian cyfred
  EUREwro