Dylunio Logo

Erthyglau Dylunio Logo diweddar

Creu Logo Llwyddiannus gyda'r Elfennau Hanfodol hyn

Ni ellir gwadu bod dyluniad logo rhagorol yn cyfrannu'n allweddol at greu'r argraff gyntaf honno ar y gynulleidfa. Mae logo yn cyfleu gwerthoedd eich busnes, yn dweud wrth eich gweledigaethau, a hyd yn oed yn cynorthwyo pobl i ymddiried yn eich enw. Os nad yw'ch logo yn siarad y neges gywir â'r cwsmer wedi'i dargedu, mae eich busnes yn… Darllen mwy

Sut i Greu a Golygu Logo Fideo - Y cyfan sydd angen i chi ei wybod

Oeddech chi'n gwybod, yn ôl ymchwil, bod 72% o fusnesau yn dweud bod cynnwys fideo wedi cynyddu eu cyfraddau trosi yn ddramatig? Fideo yw un o'r ffyrdd pwysicaf o ddenu prynwyr newydd, ac felly gall peidio â chael cynnwys fideo ar eich gwefan fod yn gamgymeriad enfawr. Ni fyddwch yn gallu esbonio i'ch cwsmeriaid y… Darllen mwy

Google Logo: 10 Awgrym y Gallwch Chi Ddysgu O Ddyluniad Google ar gyfer Eich Busnes

Yn ôl yn 2015, newidiodd Google ei logo. Yn ôl blogbost Google, roedd i gynrychioli'r ffyrdd newydd roedd pobl yn rhyngweithio â Google. Meddyliwch amdano: nid peiriant chwilio syml yn unig yw Google mwyach. Mae Google bellach yn gasgliad helaeth o wefannau, apiau a gwasanaethau sydd ar gael ar eich dyfais sy'n barod ar gyfer y Rhyngrwyd. Wrth gwrs, newid… Darllen mwy

Tueddiadau Dylunio Logo Uchaf y Rhaid i Chi Edrych Allan

Ni waeth ym mha faes rydych chi'n gweithio, mae arloesi bob amser yn cael y flaenoriaeth uchaf a rhaid i bawb ei ddilyn. Mae angen i chi feddwl am rywbeth newydd bob amser sy'n synnu pawb. Yn yr un modd, mae'r diwydiant dylunio hefyd yn dod o dan y categori hwn ac rydym wedi gweld llu o newidiadau ynddo. Mae pobl bob amser eisiau gweld… Darllen mwy

Sut i Ddylunio Logo: Y 5 Rheolau Mwyaf Sylfaenol

Gellir dweud mai logo yw cynrychiolaeth ddarluniadol cwmni. Mae'n symbol sy'n mynd i bobman mae sefydliad yn gadael ei farciau. Yn ôl yr effaith Llun-Goruchafiaeth, mae pobl yn fwyaf tebygol o gymryd rhan a chofio gwybodaeth sy'n weledol yn lle canolbwyntio ar destun. O ganlyniad, siawns nad yw logo da yn… Darllen mwy

Sut I Ddewis Eich Brand A Lliwiau Logo

Ynghyd â dylunio creadigol, bydd y lliwiau rydych chi'n dewis brandio'ch busnes yn ennyn diddordeb eich cleientiaid yn weledol. Nhw fydd y lliwiau rydych chi'n eu defnyddio i ddylunio'ch logo, adeiladu'ch gwefan, dylunio'ch cyfochrog marchnata, ac efallai hyd yn oed addurno'ch lleoliad brics a morter. Mae Dewis Lliw Brand Yn Bwysig Nawr nag Erioed Ers llawer… Darllen mwy

Pam ddylech chi ddefnyddio Gwasanaeth Dylunio Graffig i Greu'ch Logo

Pam ddylech chi ddefnyddio Gwasanaeth Dylunio Graffig i Greu'ch Logo Os ydych chi'n rhygnu'ch pen yn erbyn y wal yn ceisio creu logo i'ch cwmni cliciwch yma i ddarganfod pam y dylech chi ddefnyddio gwasanaeth dylunio graffig yn lle Rhedeg busnes bach yn y oes ddigidol yn cyflwyno rhai heriau unigryw. Nawr,… Darllen mwy

Y 5 Logos Mwyaf Clyfar Bob Amser

Y 5 Logos Mwyaf Clyfar Bob Amser Os ydych chi'n bwriadu creu logo brand unigryw i'ch busnes, ond yn teimlo'n stympiog, edrychwch ar 5 o'r logos mwyaf clyfar erioed i gael eich ysbrydoli. Oeddech chi'n gwybod bod eich hunaniaeth brand yn un o'r prif ffactorau ar gyfer cynyddu gwerthiant? Wedi'r cyfan, cael… Darllen mwy

Yr Egwyddorion y Tu ôl i Seicoleg Dylunio Logo

Yr Egwyddorion y Tu ôl i Seicoleg Dylunio Logo Gall unrhyw un ddylunio logo. Wedi'r cyfan, mae gan bron bob busnes un. Ond beth sy'n gwneud i un logo lynu dros un arall. Cliciwch yma i ddeall seicoleg logos Mae pŵer ac ystyr y tu ôl i'r logos ar gyfer cwmnïau mawr ledled y byd. Ydych chi erioed wedi ystyried pam mae FedEx yn defnyddio… Darllen mwy

Beth Sy'n Gwneud Logo yn eiconig? 5 Nodweddion Allweddol

5 Nodweddion Allweddol Logo Eiconig Rydyn ni i gyd yn gwybod y logos ar gyfer Nike, Coca Cola, a Pepsi fel bag ein dwylo. Ond beth sy'n mynd i mewn i greu logo eiconig? Cliciwch yma i ddarganfod. Oeddech chi'n gwybod bod bron i 30 miliwn o fusnesau bach yn yr UD? Os ydych chi'n… Darllen mwy

Sefwch Allan o'r Dyrfa! Sut i Wneud Eich Logo Busnesau Bach yn Bop

Sefwch Allan o'r Dyrfa! Sut i Wneud Eich Logo Busnesau Bach yn Bop Ydych chi am i'ch logo gael ei adnabod ar unwaith gan gynifer o ddarpar gleientiaid â phosib? Dyma sut i wneud logo eich busnes bach yn bop. Faint o feddwl ydych chi wedi'i roi yn eich logo busnes bach? Nid yn unig y mae sicrhau bod… Darllen mwy

Allan Gyda'r Hen, Mewn Gyda'r Newydd: Arwyddion Uchaf Mae'n Amser Ail-ddylunio Logo

A yw'n bryd ail-ddylunio'ch logo? Sut allwch chi ddweud? Darllenwch ymlaen i ddysgu'r arwyddion uchaf mae'n bryd ail-ddylunio logo. Ydych chi wedi bod yn chwilio am ffordd i adnewyddu eich busnes ac ymgysylltu â chwsmeriaid newydd? Pryd yw'r tro diwethaf i chi edrych o ddifrif ar eich logo? Os nad ydych wedi… Darllen mwy

Edrychwch ar y Logo hwnnw!: Tueddiadau Dylunio Logo Uchaf 2019

Ydych chi am fynd â'ch logo i'r lefel nesaf? Os felly, darllenwch ymlaen i ddysgu am brif dueddiadau dylunio logo 2019. Mae eich logo yn gwneud argraff enfawr ar eich marchnad. Mae'n cyfleu'r hyn rydych chi'n ei werthu, y ffordd rydych chi'n ei werthu, pwy rydych chi am ei gyrraedd, a hyd yn oed cenhadaeth eich cwmni a… Darllen mwy

Pennod 7: Beth Am y Llythyrau yn Eich Logo?

Rydych chi wedi dewis eich lliwiau. Nawr, mae'n bryd mynd i mewn i fanylion dylunio logo. Gadewch i ni siarad am lythyrau. Mae teipograffeg, fel y gŵyr unrhyw ddylunydd proffesiynol, yn rhan allweddol o unrhyw fath o ddyluniad graffig. Nid yn unig y mae'n caniatáu ichi ychwanegu rhywfaint o destun, ond mewn gwirionedd mae'n ychwanegu elfennau dylunio at y logo mwy hefyd. … Darllen mwy

Pennod 6: Rheoli'r Dyluniad

Pennod 6: Rheoli'r Dyluniad Mae'r broses ddylunio wirioneddol yn cynnwys gweithio gyda'r dylunwyr i integreiddio pob un o'r elfennau, fel y logo, i greu cynnyrch terfynol cydlynol. Yn aml, mae'n cymryd pâr ychwanegol o lygaid neu bersbectif gwahanol i weld pethau nad ydyn nhw o bosib yn amlwg i chi ar eich cyntaf… Darllen mwy

Pennod 5: Sut i gynnal Dadansoddiad Logo Cystadleuol

Dylai un gwirionedd syml arwain llawer o ddylunio logo brand: ni fydd byth yn cael ei weld ar ei ben ei hun. Boed mewn cymhariaeth uniongyrchol neu'n anuniongyrchol dros amser, bydd eich cynulleidfa yn gweld logos eraill, ac yn anochel bydd yn cymharu'r logos hyn â'ch un chi. Mae sut rydych chi'n cymharu yn chwarae rhan graidd wrth gael a chadw sylw. Hyd yn oed y logo gorau… Darllen mwy

Tanysgrifiwch am Awgrymiadau Dylunio a Gostyngiadau Arbennig

  • Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.

Dewch o hyd i ni ar cymdeithasol

Arian cyfred
EUREwro