dylunio

Erthyglau Dylunio Diweddar

6 Peth Dylai Pob Myfyriwr Dylunio Gwybod Yn 2021

Gallai rheoli eich gwaith mewn ysgol ddylunio fod yn dasg frawychus iawn i chi fel myfyriwr coleg. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi weithio'n galed iawn a rhoi oriau ychwanegol i lwyddo a bod ar frig y dosbarth. Bydd yr erthygl hon yn taflu goleuni ar rai awgrymiadau i'ch helpu chi i gael y gorau… Darllen mwy

10 CYNGHORION EFFEITHIOL I DEWISIO EICH CV AR GYFER GOFAL DYLUNYDD GRAFFIG

CV Luke Sutton https://www.behance.net/gallery/12130339/CV-Portfolio-Booklet Gall ceisio dod o hyd i waith fel dylunydd graffig fod yn heriol. Weithiau mae'n ymddangos na all beth bynnag a wnewch chi hoelio'r ffordd iawn o arddangos eich galluoedd, eich profiad a'ch nodweddion sy'n gwneud ichi sefyll allan o gystadleuwyr. Mae dylunio graffig yn ddiwydiant sy'n tyfu nad yw'n cynllunio ar gyfer atal ei esgyniad,… Darllen mwy

Ffyrdd Gorau i boglynnu: Canllaw Cyflawn

Gall Embossing Source ychwanegu swyn esthetig at eich papercrafts, cardiau busnes proffesiynol, a thudalennau llyfr lloffion. Nid oes un ffordd o boglynnu'ch dyluniadau. Gallwch ddefnyddio technolegau digidol neu tincer o gwmpas gydag eitemau bob dydd - mae'r opsiynau'n ddiddiwedd. Cyn i ni gloddio i mewn i'r hyn y mae boglynnu yn ei olygu, gadewch i ni ddeall beth yw boglynnu ac archwilio rhai… Darllen mwy

8 Awgrymiadau UX / UI i Helpu'ch Strategaeth Marchnata Digidol

Ffynhonnell y ddelwedd: Canva Os ydych chi'n pendroni a oes perthynas rhwng profiad y defnyddiwr (UX), rhyngwyneb defnyddiwr (UI), a marchnata digidol, yna mae'r ateb yn gadarnhaol. Mae UX ac UI yn pennu llwyddiant eich ymgyrchoedd marchnata digidol. Mae'r elfennau UX / UI wedi gwahanu ymgyrch farchnata lwyddiannus oddi wrth ymgyrch nad oedd mor llwyddiannus. Er enghraifft, os… Darllen mwy

Papur wedi'i Ailgylchu: Canllaw Cyflym i Ddylunwyr Cynaliadwy

Yn ôl EPA yr Unol Daleithiau, mae papur gwyryf yn achosi 74% a 35% yn fwy o lygredd aer a dŵr na phapur wedi'i ailgylchu ac yn helpu i atal datgoedwigo. Fodd bynnag, un anfantais o ddefnyddio papur wedi'i ailgylchu yw slwtsh gwastraff. Gall y broses deinking a ddefnyddir wrth brosesu papur wedi'i ailgylchu arwain at slwtsh 20% yn ôl pwysau fesul papur wedi'i ailgylchu. Beth Sy'n Ailgylchu ... Darllen mwy

Y 5 Meddalwedd Dylunio Graffig Gorau yn 2020

Mae datblygu technoleg fodern yn rhoi cymaint o feddalwedd i ddylunwyr graffig nes ei fod yn aml yn creu problem yn y dewis. Ac fel y gwyddoch, bydd y dewis cywir o feddalwedd yn effeithio nid yn unig ar y cyfleoedd creadigol ond hefyd ar gyflymder datblygu prosiect a hyd yn oed llwyddiant y dylunydd ei hun. Pa gynnyrch ddylai… Darllen mwy

14 Llyfr Dylunio Gorau ar gyfer Myfyrwyr Dylunio yn 2020

Gall astudio ar gyfer gradd mewn dylunio fod yn anodd. Efallai y bydd rhai myfyrwyr yn nerfus oherwydd eu bod nhw'n dechrau rhywbeth newydd. Eu nod yw gorffen coleg cyn gynted â phosibl wrth wneud ffrindiau a mwynhau eu bywyd yn y brifysgol. Mae'n rhaid iddyn nhw astudio o dan wahanol hyfforddwyr a chyflwyno eu prosiectau mewn pryd. Efallai y byddan nhw'n adeiladu… Darllen mwy

12 Rhesymau Pam fod Dylunio Da yn Fusnes Da

Disgrifiad: A ydych yn dal i ystyried a ddylid buddsoddi mewn dylunio busnes ai peidio? Edrychwch ar yr erthygl hon i ddysgu sut y gall eich busnes elwa o ddylunio da a sut i ddatgloi ei botensial llawn. Beth yw'r arwyddion o fusnes da? Mae'r atebion yn amrywio o entrepreneur i entrepreneur. Y gwir yw bod busnes da… Darllen mwy

10 Ffordd i Wneud Eich Safle Squarespace yn Fwy Dynamig

Os ydych chi wedi dechrau rheoli'ch gwefan gan ddefnyddio Squarespace, mae rhai awgrymiadau yn hanfodol i wella dyluniad y wefan. Bydd gwell dyluniad gwefan yn sicr o hybu ymgysylltiad brand pan fydd yn cael ei wneud yn iawn. Sut allwch chi wneud gwefan Squarespace yn fwy deinamig? Dyma'r technegau gorau y dylech chi eu hadnabod fel perchennog busnes neu farchnatwr: Defnyddiwch sioeau sleidiau animeiddiedig… Darllen mwy

10 Cwrs a Choleg Gorau i Ddysgu Dylunio Graffig yn yr UD

Mae'n anodd dychmygu'r byd modern heb ddyluniad graffig. Mae gan bob cynnyrch, gwasanaeth neu ddigwyddiad ei hunaniaeth ei hun, sy'n helpu defnyddwyr i ddewis yn smart yr hyn sydd ei angen arnynt. Mae dylunio graffig yn ffordd o fyw hygyrch heddiw i'r rhai sydd am gysegru eu bywydau iddo. Os ydych chi'n byw yn yr UD neu eisiau… Darllen mwy

Awgrymiadau Pro ar gyfer Dylunio Cardiau Busnes Plastig Rhyfeddol

Mae cardiau busnes wedi mwynhau chwyldro difrifol yn ystod yr ychydig ddegawdau diwethaf. Nid yw'r cipluniau proffesiynol hyn bellach wedi'u hargraffu ar stoc cardbord yn unig gyda'r un cynllun diflas ar draws y bwrdd. Os ydych chi'n archwilio'r opsiwn o gardiau busnes plastig, efallai eich bod chi'n chwilio am rywbeth sy'n fwy gwydn neu sy'n eich helpu chi i sefyll allan… Darllen mwy

11 Awgrymiadau a Thriciau ar gyfer Creu Cardiau Busnes Holograffig

Rydych chi'n glun, rydych chi'n ffasiynol, ac mae angen cerdyn busnes arnoch chi sy'n adlewyrchu hynny. Cardiau busnes holograffig yw'r ateb perffaith i bob gweithiwr proffesiynol uber-fodern gyda'i fys ar y pwls diwylliannol, ond mae ffordd gywir bendant i fynd ati i ddylunio'r cardiau hyn; dyma 11 awgrym ar gyfer creu eich busnes holograffig delfrydol ... Darllen mwy

Y 5 Logos Mwyaf Clyfar Bob Amser

Y 5 Logos Mwyaf Clyfar Bob Amser Os ydych chi'n bwriadu creu logo brand unigryw i'ch busnes, ond yn teimlo'n stympiog, edrychwch ar 5 o'r logos mwyaf clyfar erioed i gael eich ysbrydoli. Oeddech chi'n gwybod bod eich hunaniaeth brand yn un o'r prif ffactorau ar gyfer cynyddu gwerthiant? Wedi'r cyfan, cael… Darllen mwy

Yr Egwyddorion y Tu ôl i Seicoleg Dylunio Logo

Yr Egwyddorion y Tu ôl i Seicoleg Dylunio Logo Gall unrhyw un ddylunio logo. Wedi'r cyfan, mae gan bron bob busnes un. Ond beth sy'n gwneud i un logo lynu dros un arall. Cliciwch yma i ddeall seicoleg logos Mae pŵer ac ystyr y tu ôl i'r logos ar gyfer cwmnïau mawr ledled y byd. Ydych chi erioed wedi ystyried pam mae FedEx yn defnyddio… Darllen mwy

Y 5 Ffont Tueddiadol Uchaf i Edrych amdanynt yn 2019

Y 5 Ffont Tueddiadol Uchaf i Edrych amdanynt yn 2019 P'un a ydych chi'n creu logo neu'n dylunio busnes, rydych chi am iddo edrych yn gyfoes. I'r perwyl hwnnw, edrychwch ar y ffontiau tueddol hyn ar gyfer 2019. Mae rhai ffontiau, fel Helvetica, yn glasuron profedig a gwir. Nid oes ganddynt ddyddiad dod i ben. Bydd eraill, fel Comic Sans, yn… Darllen mwy

Awgrymiadau Ffotograffiaeth Mewnol i Greu Delweddau Teilwng Cylchgrawn

Ffotograffiaeth Mewnol: 5 Awgrym i Greu Delweddau Teilwng Cylchgrawn Yn edrych i fyny'ch gêm ffotograffiaeth fewnol? Daliwch ati i ddarllen i ddod o hyd i'r awgrymiadau sydd eu hangen arnoch i wneud y delweddau ar eich gwefan yn wirioneddol bop. Mae'n hawdd defnyddio safle stoc ar gyfer lluniau, ond pam fyddech chi'n gwario arian pan allwch chi ei ennill? Mae yna lawer o… Darllen mwy

Dewch o hyd i ni ar cymdeithasol

Ymunwch am Gynghorion Dylunio a Gostyngiadau Arbennig

Rhowch rif o 10 i 10.
Beth yw 6 + 4 ?
Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.