real Estate

Erthyglau Eiddo Tiriog diweddar

Headshots on Cardiau Busnes - Canllaw Cynhwysfawr

Mae cardiau busnes yn rhan bwysig o fusnes heddiw. Mae ei fanteision yn niferus. Er enghraifft, mae'n sôn am eich busnes yn eich absenoldeb, mae'n ei gwneud hi'n haws i gwsmeriaid a chwsmeriaid arfaethedig gysylltu â chi pan fydd angen eich gwasanaethau arnyn nhw. Mae'n dweud ble mae'r busnes. Ar ben hynny, mae hyd yn oed yn dweud wrth eich cyfryngau cymdeithasol eich… Darllen mwy

19 Syniadau Marchnata Eiddo Tiriog Defnyddiol y Gallwch eu Fforddio

Gall eiddo rhagorol werthu eu hunain, ond mae angen i chi gael darpar brynwyr yno i'w weld yn y lle cyntaf. Dyna lle mae eich ymdrechion ym maes marchnata eiddo tiriog yn helpu i osod eich sgiliau ar wahân i weddill y gystadleuaeth ym mhob cymuned. Bydd y mwyafrif o brynwyr yn defnyddio asiant eiddo tiriog i ddiogelu'r cartref… Darllen mwy

11 Syniadau Cerdyn Busnes Creadigol ar gyfer Realtors, Asiantau a Broceriaid

Anaml y canfyddir gwerthwyr tai heb eu cardiau busnes gan eu bod yn sylweddoli pwysigrwydd sicrhau bod darpar gwsmeriaid yn gwybod pwy ydyn nhw a beth maen nhw'n ei wneud. Wrth gwrs, mae bod yn Realtor hefyd yn golygu chwilio am gyfleoedd lle nad oes cyfleoedd. Felly, mae'n hanfodol cael cardiau busnes eiddo tiriog arloesol a chreadigol. Yn… Darllen mwy

Beth yw Gwneir Arwyddion Eiddo Tiriog?

Os ydych chi'n gofyn y cwestiwn hwn ac yn chwilio ar-lein ac all-lein am sefydlu byrddau ar gyfer eich busnes eiddo tiriog, rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Yma rydym yn trafod y deunyddiau y gallwch eu defnyddio ar gyfer gosod y byrddau “Ar Werth” neu “I'w Rhentu” ar draws eich eiddo. Dylai'r deunyddiau hyn fod yn dda ... Darllen mwy

Y 10 Cerdyn Busnes Eiddo Tiriog Creadigol Gorau - Byddwch yn Ysbrydoledig!

Mynnwch syniadau o 10 o'r cardiau busnes gorau ar gyfer gwerthwyr tai go iawn rydyn ni wedi'u darganfod ar y we. Os ydych chi'n gweithio ym maes eiddo tiriog, mae cerdyn busnes gwych yn hanfodol. Mae'n ffordd wych o rannu'ch manylion cyswllt, ond mae hefyd yn ffordd i ehangu'ch brand personol ymhellach a chynhyrchu rhywfaint o… Darllen mwy

Awgrymiadau Ffotograffiaeth Mewnol i Greu Delweddau Teilwng Cylchgrawn

Ffotograffiaeth Mewnol: 5 Awgrym i Greu Delweddau Teilwng Cylchgrawn Yn edrych i fyny'ch gêm ffotograffiaeth fewnol? Daliwch ati i ddarllen i ddod o hyd i'r awgrymiadau sydd eu hangen arnoch i wneud y delweddau ar eich gwefan yn wirioneddol bop. Mae'n hawdd defnyddio safle stoc ar gyfer lluniau, ond pam fyddech chi'n gwario arian pan allwch chi ei ennill? Mae yna lawer o… Darllen mwy

Cardiau Busnes Eiddo Tiriog ... Syniadau Super Cool

Y dyddiau hyn, mae'r diwydiant eiddo tiriog yn ffynnu, ac mae gan y gwerthwyr tai mwy o fuddion o gymharu â busnesau eraill. Fodd bynnag, mae'r cardiau busnes yn rheoli yn y diwydiant penodol eiddo tiriog. Os ceisiwch dderbyn y gwir, mae'n bwysig cael cerdyn busnes da os ydych chi am wneud yn dda ... Darllen mwy

Dewch o hyd i ni ar cymdeithasol

Ymunwch am Gynghorion Dylunio a Gostyngiadau Arbennig

Rhowch rif o 10 i 10.
Beth yw 6 + 4 ?
Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.