Myfyrwyr

Erthyglau Myfyrwyr Diweddar

Sut i wella sgiliau ysgrifennu trwy ddarllen llyfrau

Bydd unrhyw ysgrifennwr traethawd da yn dweud wrthych fod darllen yn hanfodol i symud ymlaen ymhellach fel ysgrifennwr. Ond os ydych chi wedi clywed hyn o'r blaen ac mae'n ymddangos fel cyngor syml neu gyngor trite, efallai eich bod chi'n pendroni pam a sut mae mor bwysig. Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod rhai technegau y gallwch ddod â nhw i'ch darllen… Darllen mwy

6 Peth Dylai Pob Myfyriwr Dylunio Gwybod Yn 2021

Gallai rheoli eich gwaith mewn ysgol ddylunio fod yn dasg frawychus iawn i chi fel myfyriwr coleg. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi weithio'n galed iawn a rhoi oriau ychwanegol i lwyddo a bod ar frig y dosbarth. Bydd yr erthygl hon yn taflu goleuni ar rai awgrymiadau i'ch helpu chi i gael y gorau… Darllen mwy

8 Syniad Busnes Gorau i Fyfyrwyr Coleg ar gyfer 2021

Am fod yn annibynnol yn ariannol fel myfyriwr? Wedi blino gweithio swyddi rhan-amser ac amser llawn? Am ddechrau eich busnes eich hun? Wel, os yw'r ateb i unrhyw un o'r rhain yn gadarnhaol, rydych chi ar y dudalen iawn. Felly darllenwch ymlaen i ddarganfod pa gyfleoedd busnes sy'n aros amdanoch chi fel myfyriwr yn 2021. Coleg… Darllen mwy

TRACKPADAU DYLUNIO GRAFFIG: POB UN ANGEN I CHI WYBOD

Ffynhonnell: https://www.inthow.com/tips-to-develop-your-app/ Degawdau yn ôl, pan ddaeth cyfrifiaduron i fodolaeth, allweddellau oedd y prif offer rhyngweithio rhyngddynt a defnyddwyr. Ond wedyn, mae cymaint wedi newid ar hyd y ffordd, a nawr mae sawl ffordd i anfon gorchmynion a gwneud llawer o bethau ar eich cyfrifiadur. Nawr, gallwch chi ddefnyddio'r bysellfwrdd, llygoden, neu trackpad… Darllen mwy

14 Llyfr Dylunio Gorau ar gyfer Myfyrwyr Dylunio yn 2020

Gall astudio ar gyfer gradd mewn dylunio fod yn anodd. Efallai y bydd rhai myfyrwyr yn nerfus oherwydd eu bod nhw'n dechrau rhywbeth newydd. Eu nod yw gorffen coleg cyn gynted â phosibl wrth wneud ffrindiau a mwynhau eu bywyd yn y brifysgol. Mae'n rhaid iddyn nhw astudio o dan wahanol hyfforddwyr a chyflwyno eu prosiectau mewn pryd. Efallai y byddan nhw'n adeiladu… Darllen mwy

Cyrsiau Dylunio: Pam fod gan Fyfyrwyr Ddiddordeb mewn Proffesiynau Creadigol Yn 2020?

Ffynhonnell I'r mwyafrif o bobl, mae'r cyfle i ryddhau creadigrwydd rhywun yn rhydd yn cael ei gadw ar gyfer hobi i dynnu eu meddwl oddi ar yr ysgol neu straen gwaith. Fodd bynnag, i'r myfyrwyr creadigol sy'n penderfynu dilyn eu hangerdd dros greu a'i wneud yn ganolbwynt i'w hastudiaethau, mae creadigrwydd di-dor yn mynd o fod yn ddim ond… Darllen mwy

Awgrymiadau Teipograffeg ar gyfer Myfyrwyr Dylunio

Gall pob un ohonom gytuno ei bod yn hawdd cael ein dal yn yr hyn yr ydym eisoes yn ei wneud yn dda. Mae'r un peth yn wir am fyfyrwyr dylunio graffig, a allai ddod o hyd i'w cilfach a mynd yn sownd yno. Os nad yw teipograffeg yn anrheg naturiol, peidiwch â phoeni. Mae gennym ni ddigon o awgrymiadau a thriciau i'ch helpu chi i chwalu'r gorau ... Darllen mwy

Adnoddau Am Ddim Gorau ar gyfer Hunan Addysg

Mae'n anodd rhestru holl fuddion addysg coleg, ond mae yna un anfantais fawr bob amser: hygyrchedd. P'un a oes gennych ddiffyg amser, arian neu amserlen hyblyg, gall fod yn heriol i lawer o bobl ddilyn addysg uchel. Fodd bynnag, mae mwy o gyfleoedd ar gyfer dysgu ar-lein nag erioed o'r blaen. Mae dysgu addysg o bell yn gyflym… Darllen mwy

Beth ddylai fod ar Gerdyn Busnes i Fyfyriwr neu Raddedig Diweddar?

Fel myfyriwr graddedig ifanc, nid yw'r broses o ddechrau gyrfa newydd yn hawdd. Dylech fod yn barod i ddelio â llawer o straen a allai gyd-fynd â'r broses gyfan. P'un a ydych chi'n ddiwedd eich arhosiad yn yr ysgol neu wedi graddio yn ddiweddar ac yn chwilio am well cyfleoedd gyrfa, mae yna lawer… Darllen mwy

Tanysgrifiwch am Awgrymiadau Dylunio a Gostyngiadau Arbennig

  • Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.

Dewch o hyd i ni ar cymdeithasol

Arian cyfred
EUREwro