Creu Printiadau Digidol Sy'n Syfrdanu Eich Cynulleidfa

Ffynhonnell: https://artisanhd.com/blog/professional-printing/uploading-online-digital-art/ Un o'r camau mwyaf yng ngyrfa artist digidol yw symud eich celf o'r sgrin i gartrefi'r cefnogwyr sy'n eich caru chi . Mae caniatáu i’ch celf a grëwyd yn ddigidol ffynnu fel printiau o ansawdd uchel yn ffordd wych nid yn unig o dorri i lawr ar faich creu celf newydd, ond caniatáu… Darllen mwy

Dylunio Letterpress: 8 Awgrym ar gyfer Llwyddiant

cardiau llythyren-busnes-cardiau

Fel cerfio'r gelf fwyaf cain, mae angen rhoi sylw manwl i fanylion wrth ddylunio gwasg llythyren. Mae angen i chi deilwra'r dyluniad i gyd-fynd â'r themâu inking a graffig unigryw y mae llythrennau llythrennau ar eu cyfer. Mae Letterpress yn ffurf gelf hynafol sydd â gwreiddiau yn dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif. Er ei fod wedi'i gyfyngu i ddechrau i engrafiadau metel a phren,… Darllen mwy

Sut i Ddylunio Cardiau Busnes Ffoil Aur: Y Canllaw Ultimate

dylunio-aur-ffoil-busnes-cardiau-ar-lein

Nid yw'n gyfrinach bod mwyafrif helaeth y cardiau busnes yn cael eu taflu bron ar unwaith. Mae'n debyg y gallwch chi gadarnhau'r ffaith hon yn uniongyrchol, gan eich bod yn fwy na thebyg wedi taflu cyfran deg eich hun. Beth os ydych chi am sicrhau bod y cysylltiadau rydych chi'n eu gwneud yn gafael yn eich cerdyn, serch hynny? Sut allwch chi sefyll ... Darllen mwy

Embossing vs Debossing: Canllaw manwl

boglynnog-vs-deboss

Ffynhonnell Delwedd: https://www.behance.net/gallery/83389183/The-Gatherers Ydych chi erioed wedi bod i oriel gelf neu amgueddfa ac wedi teimlo bod angen cyffwrdd â gwaith celf gweadog? Rydyn ni'n gwybod y teimlad, ac yn gobeithio na wnaethoch chi gyffwrdd â'r gelf gain werthfawr. Yn ffodus i chi, nid yw defnyddio gwead wedi'i gyfyngu i gelf gain yn unig. Gallwch ddefnyddio gwead yn eich prosiectau i bobl… Darllen mwy

Chwyth o'r Pell, Pell Gorffennol: Deall Hanes Papur

Deall Hanes Papur

Deall Hanes Papur Ydych chi erioed wedi meddwl o ble mae papur yn dod a phwy a'i gwahoddodd? Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dal i ddarllen isod i ddysgu hanes cyflawn papur. Ydych chi erioed wedi meddwl faint o bapur rydyn ni'n ei ddefnyddio mewn gwirionedd? Gwnaethom wirio'r cofnodion yn Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd. Yn ôl pob tebyg, heddiw mae dros 68 miliwn o goed yr un… Darllen mwy

Lliwiau Analog a Chyflenwol - Beth yw'r gwahaniaeth a sut mae eu defnyddio yn fy Dyluniadau Graffig?

lliwiau tebyg i lliwiau cyflenwol

Lliw yw'r elfen fwyaf sylfaenol mewn dyluniad. Mae dewis y lliw cywir yn allweddol ni waeth a yw'r dyluniad wedi'i olygu ar gyfer marchnata, hyrwyddo, brandio, neu ddim ond llenwi bwlch. Mae deall lliwiau yn dibynnu ar lawer o bethau, ac mae gan liwiau ddehongliadau gwahanol ym mhob gwlad oherwydd bod pobl o wahanol ddiwylliannau yn cysylltu lliwiau â gwahanol… Darllen mwy

Ffontiau Serif vs Sans-serif, Beth yw'r gwahaniaeth a pham ddylwn i ofalu?

serif-vs-sans-serif-ffontiau-teipograffeg-beth-gwahaniaeth

(img src: https://www.canva.com/learn/serif-vs-sans-serif-fonts/) Mae gan ddylunwyr graffig nifer o deipiau i ddewis ohonynt. Ond y cam cyntaf yw dewis rhwng camau sydd â serifs a ffontiau sydd ddim. Cadwch ddarllen i archwilio sut y gall y dewis hwn effeithio ar eich steil dylunio. Beth yw serifs? Gelwir y llinellau bach sydd ynghlwm wrth wyddor yn serifs. Mae'n debyg iddyn nhw darddu… Darllen mwy

Lliw: RGB vs Hex vs CMYK vs PMS (Pantone) – beth yw'r gwahaniaeth? FIDEO

lliwiau cmyk-vs-rgb-hex-pms-panton

(Img Src: https://rcpmarketing.com/color-matching-system-pms-cmyk–rgb-hex/) Nid yw'n hawdd cadw'r lliw yn fanwl gywir ac yn gyson wrth ddylunio. Mae miliynau o ddylunwyr yn gweithio ar greu ac argraffu cynnwys ledled y byd. Ar ben hynny, mae yna fathau diddiwedd o borwyr, dyfeisiau symudol, setiau teledu, a dulliau argraffu sy'n gwneud i ddyluniadau amrywiol ddod yn fyw. Ni all unrhyw un reoli'r cynhenid ​​... Darllen mwy

Beth yw rheol traean, a sut allwch chi ei gymhwyso yn eich dyluniadau graffig?

Beth yw rheol traean, a sut allwch chi ei gymhwyso yn eich dyluniadau graffig?

Mae ffotograffwyr yn aml yn defnyddio'r rheol o draean ar gyfer dal cliciau perffaith. Ond gall dylunwyr graffig hefyd ei ddefnyddio ar gyfer troi dyluniad yn beth o harddwch. Mae rheol traean yn weddol hawdd ei amgyffred, ond gall y cysyniad syml hwn eich gwneud chi'n ddylunydd da iawn. Beth yw rheol y traean? Mae'r rheol hon yn nodi… Darllen mwy

Beth yw gofod gwyn (gofod negyddol) a pham ddylech chi fod yn ei ddefnyddio yn eich dyluniadau graffig?

Beth yw gofod gwyn (gofod negyddol) a pham ddylech chi fod yn ei ddefnyddio yn eich dyluniadau graffig?

Mewn cyfnod lle mae gwybodaeth yn bopeth, rydyn ni'n cael ein temtio i bacio ein cynnwys gyda phopeth rydyn ni'n ei wybod. Rydym yn aml yn tueddu i anghofio sut y bydd y defnyddiwr terfynol yn dirnad ein cynnwys, ac a fydd yn hawdd ei ddeall. Dyma lle mae gofod gwyn yn dod i mewn. Heddiw, byddwn yn trafod gofod gwyn a sut mae'n effeithio ar eich… Darllen mwy

GWASANAETHU YN FALCH

Angen rhywbeth gwyllt?

Ymunwch am Gynghorion Dylunio a Gostyngiadau!

E-bostio
Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.

Dewch o hyd i ni ar cymdeithasol