Hanfodion Cerdyn Busnes

Yn yr adran hon rydym yn siarad am hanfodion cardiau busnes gan gynnwys sut i ddylunio un, dewis y papur perffaith, ychwanegu gorffeniadau arbennig, a llawer mwy. Mae darn mor fach yn 2 ″ x 3.5 ″ yn ymddangos yn hawdd ar yr wyneb ond mae yna lawer o feddwl sy'n mynd i'r darnau marchnata print bach hyn. Cardiau busnes yw'r rhai print mwyaf poblogaidd ac wedi'u chwilio'n helaeth ar y rhyngrwyd heddiw.

Erthyglau Sylfaenol Cerdyn Busnes diweddar

Cardiau Busnes yn amser Covid-19

Mae'r coronafirws wedi newid y dirwedd fyd-eang gyfan. Mae wedi effeithio ar fusnesau ac wedi gadael miliynau yn ddi-waith. Fodd bynnag, bu llawer o ddatblygiadau cadarnhaol hefyd oherwydd y pandemig. Er enghraifft, mae cwmnïau wedi sylweddoli o'r diwedd fod gweithlu anghysbell yn gallu delio â'r holl waith. Mae llawer o bethau wedi mynd allan o ffasiwn yn sgil… Darllen mwy

Popeth y mae angen i chi ei wybod am Gardiau Busnes Die Cut

Cardiau busnes - mae gan bawb nhw, ond faint o bobl sydd eu heisiau mewn gwirionedd? Faint o bobl sy'n wirioneddol gyffrous i ddosbarthu eu cardiau busnes pan fydd y sefyllfa'n codi? Yn anffodus, mae mwyafrif llethol y bobl yn taflu cardiau busnes y maent yn eu derbyn o fewn yr ychydig ddyddiau cyntaf, ac nid yw'n anodd gweld pam. Yn rhy aml o lawer, mae busnes… Darllen mwy

5 Elfen Hanfodol Cerdyn Busnes Effeithiol

Yn yr un modd ag unrhyw ddogfen broffesiynol arall fel ailddechrau neu lythyr eglurhaol, nid yw pob cerdyn busnes yn cael ei greu yn gyfartal. Mae yna Dos a Don’t da o ran dylunio eich cerdyn busnes, felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynnwys pob un o’r elfennau hanfodol hyn cyn rhoi eich archeb. Eich Enw a'ch Gwybodaeth Gyswllt Mae hyn ... Darllen mwy

4 Awgrym i Ddechrau Eich Dyluniad Cerdyn Busnes Custom yn iawn!

Dyma'r 21ain ganrif - ni fu erioed fwy o opsiynau o ran addasu eich cardiau busnes. O driciau dylunio clyfar sy'n ennill gwên i liwiau a siapiau creadigol sy'n dallu'r llygaid, mae yna lawer i'w ystyried wrth ddylunio'ch cardiau busnes. Wedi dweud hynny, mynd i lawr at nitty-graeanog y gwaith dylunio… Darllen mwy

Sut i Ddylunio Cardiau Busnes Ffoil Aur: Y Canllaw Ultimate

Nid yw'n gyfrinach bod mwyafrif helaeth y cardiau busnes yn cael eu taflu bron ar unwaith. Mae'n debyg y gallwch chi gadarnhau'r ffaith hon yn uniongyrchol, gan eich bod yn fwy na thebyg wedi taflu cyfran deg eich hun. Beth os ydych chi am sicrhau bod y cysylltiadau rydych chi'n eu gwneud yn gafael yn eich cerdyn, serch hynny? Sut allwch chi sefyll ... Darllen mwy

Headshots on Cardiau Busnes - Canllaw Cynhwysfawr

Mae cardiau busnes yn rhan bwysig o fusnes heddiw. Mae ei fanteision yn niferus. Er enghraifft, mae'n sôn am eich busnes yn eich absenoldeb, mae'n ei gwneud hi'n haws i gwsmeriaid a chwsmeriaid arfaethedig gysylltu â chi pan fydd angen eich gwasanaethau arnyn nhw. Mae'n dweud ble mae'r busnes. Ar ben hynny, mae hyd yn oed yn dweud wrth eich cyfryngau cymdeithasol eich… Darllen mwy

Etiquette Cerdyn Busnes - Beth sydd angen i chi ei wybod

Yn y byd busnes, mae bod yn berchen ar gerdyn busnes yn bwysig. Ond nid yw'n gorffen yno. Un peth yw bod yn berchen ar gerdyn busnes, ac mae'n beth arall cyfnewid cardiau busnes a meistroli'r moesau pwysig sy'n dod gydag ef. Mae llawer o bobl heddiw yn canolbwyntio ar fod yn berchen ar gerdyn busnes hardd yn unig a… Darllen mwy

Sut i Wneud Cardiau Busnes: Canllaw Cam wrth Gam

P'un a ydych chi'n dechrau fel gweithiwr proffesiynol yn unig neu wedi bod yn y gêm am gyfnod, gall cardiau busnes newydd gamu i fyny'ch gêm. Dylai cerdyn wedi'i ddylunio'n dda anfon neges am bwy ydych chi, beth rydych chi'n ei wneud, a rhoi synnwyr o'ch steil neu bersonoliaeth. Pan fyddwch chi'n ei roi i rywun, fe ddylai… Darllen mwy

Beth yw'r Cwmnïau Gorau ar gyfer Argraffu Cardiau Busnes Creadigol Ar-lein?

Os ydych chi wedi cychwyn busnes caffi â thema, efallai yr hoffech chi gael cerdyn busnes chwaethus a hynod i fynd gydag ef. Yn yr un modd, os ydych chi'n bennaeth creadigol cwmni hysbysebu, gallwch fforddio cymryd y llwybr risqué a chael cerdyn busnes dylunydd. Diolch byth, heddiw, gallwch chi gael y… Darllen mwy

A yw Bargeinion “Cardiau Busnes Yn Agos I Mi” yn Syniad Da?

Gan dybio eich bod wedi bod yn y farchnad am gardiau busnes o ansawdd da, mae'n debygol eich bod wedi dod ar draws rhai canlyniadau chwilio ar-lein yn dweud wrthych fod bargeinion cardiau busnes gwych ger fy mron i gael y cardiau wedi'u hargraffu am bris gostyngedig. Ac yna pan gliciwch y ddolen, fe welwch restr o rai cwmnïau… Darllen mwy

Cardiau Busnes Am Ddim ... pam eu bod yn sugno ac na ddylech wastraffu eich amser

Yeah, mae cardiau busnes am ddim yn rhy demtasiwn a phwy na fyddai eu heisiau pe baent yn brin o arian parod? Mae egin entrepreneuriaid a pherchnogion busnesau bach yn aml yn gweld y cardiau rhad ac am ddim hyn fel ffordd i arbed arian, gan gredu y gellir buddsoddi'r arian a arbedir yn y busnes. Yn gymaint ag y byddem ni wrth ein bodd yn cytuno â… Darllen mwy

5 Ffordd i Wneud Cardiau Busnes Sy'n Sefyll Allan

5 Ffordd i Wneud Cardiau Busnes Sy'n Sefyll Allan Mae cardiau busnes yn ddwsin o ddwsin ... oni bai eich bod chi'n gwybod sut i wneud eich un chi yn unigryw. Cliciwch yma i gael 5 ffordd i greu cardiau busnes sy'n sefyll allan. A yw cardiau busnes yn dal i fod yn effeithiol ym maes marchnata modern heddiw? Mae dod o hyd i gardiau busnes sy'n sefyll allan yn hanfodol wrth gael… Darllen mwy

Beth i'w roi ar gerdyn busnes: 4 darn o wybodaeth y mae'n rhaid i chi ei gael

Beth i'w roi ar gerdyn busnes: 4 darn o wybodaeth y mae'n rhaid i chi ei gael Os ydych yn y broses o ddylunio cardiau busnes, mae'n debyg eich bod wedi meddwl beth i'w roi ar gerdyn busnes. Cliciwch yma i gael ateb i'r cwestiwn hwn. Nid yw cerdyn busnes da byth yn mynd allan o arddull. Llawer o obsesiwn am yr arddull, edrychwch… Darllen mwy

Sut i Ddewis y Ffontiau Gorau ar gyfer Eich Cerdyn Busnes

Sut i Ddewis y Ffontiau Gorau ar gyfer Eich Cerdyn Busnes Ydych chi'n dylunio cerdyn busnes, ond ddim yn siŵr pa ffontiau i'w dewis? Darllenwch ymlaen i ddysgu sut i ddewis y ffontiau gorau ar gyfer eich cerdyn busnes. Credwch neu beidio, mae cardiau busnes yn dal i fod yn bwysig yn yr oes ddigidol sydd ohoni. Mae'n un o'r pwysicaf ... Darllen mwy

Y 10 Budd Gorau o Gardiau Busnes Metel

Y 10 Budd Gorau o Gardiau Busnes Metel Ydych chi wedi ystyried prynu cardiau busnes metel? Os na, dylech chi. Darllenwch ymlaen i ddysgu buddion cardiau busnes metel. Mae mwy na 27 miliwn o gardiau busnes yn cael eu hargraffu bob dydd yn yr UD. Mae hynny'n cyfateb i oddeutu 10 biliwn o gardiau busnes sy'n cael eu hargraffu bob blwyddyn. Felly … Darllen mwy

Peidiwch â Dirwyn i ben yn y Sbwriel: 15 Awgrymiadau Dylunio Cerdyn Busnes i'ch Helpu i Grefft Ceidwad

15 Awgrymiadau Dylunio Cerdyn Busnes i'ch Helpu i Grefft Enillydd Sut allwch chi sicrhau bod eich cerdyn busnes yn cael ei weld? Trwy ei wneud yn fythgofiadwy. Sleek. Creadigol. Dyma 15 awgrym dylunio cerdyn busnes y mae angen i chi eu hystyried! Roedd 30.2 miliwn o fusnesau bach yn yr Unol Daleithiau yn 2018. Os ydych chi'n berchen ar fusnes yn… Darllen mwy

Dewch o hyd i ni ar cymdeithasol

Ymunwch am Gynghorion Dylunio a Gostyngiadau Arbennig

Rhowch rif o 10 i 10.
Beth yw 6 + 4 ?
Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.