Syniadau ac Ysbrydoliaeth Cerdyn Busnes

Bloc dylunwyr? Ydych chi'n sownd a ddim yn gwybod sut i ddechrau dylunio'ch cerdyn busnes. Weithiau, dim ond ychydig o ysbrydoliaeth sydd ei angen arnoch chi. Unwaith y byddwch chi'n deall hanfodion cardiau busnes, gall fod yn eithaf defnyddiol gweld cardiau busnes gan ddylunwyr eraill i danio syniad. Isod fe welwch dros 200 o erthyglau ar brosiectau a gwblhawyd yn ddiweddar gan ein cleientiaid. Ar rai o'r prosiectau, gwnaethom drin dylunio ac argraffu, ar eraill yn gyfiawn cynhyrchu print. Efallai y cewch eich ysbrydoli hefyd trwy edrych ar y Dylunio Graffeg ac Dylunio Logo adrannau o'n blog.

Erthyglau Syniadau Cerdyn Busnes Diweddar ac Ysbrydoliaeth

Gwerthwyd 3 Cerdyn Busnes Steve Jobs Am 10,050$ Mewn Arwerthiant

Yn 2015, rhoddodd ysgol breifat yng Nghaliffornia o'r enw “The Marin School”, 3 cherdyn busnes Prif Swyddog Gweithredol Apple mewn arwerthiant ar-lein. Y cais cychwynnol oedd 600 doler a gododd yn fuan i 10,050$. Ffynhonnell Cadarnhaodd yr ysgol Tim Knowles, Prif Swyddog Gweithredol Stacks (cwmni sy'n darparu ap iPhone ar gyfer rhannu cardiau busnes) fel… Darllen mwy

3 Syniad Cerdyn Busnes Creadigol i Awduron

Mae gweithwyr proffesiynol o lawer o feysydd yn defnyddio cardiau busnes i gynyddu eu rhwydwaith a chysylltu â chleientiaid newydd, cyflogwyr y dyfodol, neu ddarpar bartneriaid busnes. Nid yw ysgrifenwyr yn eithriad, yn enwedig y rhai, sy'n gweithio fel gweithwyr llawrydd. Gall cardiau busnes ar gyfer awduron llawrydd fod yn ffynhonnell wych o gleientiaid newydd a chysylltiadau gwerthfawr, a all arwain yn ddiweddarach at broffidiol hirdymor… Darllen mwy

Cardiau Busnes Gorau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Meddygol

Mae'n ffaith adnabyddus y gall cerdyn busnes roi mewnwelediad gwych i'r person neu'r cwmni y maent yn perthyn iddo. Mae'r dewis o liwiau, ffont, aliniad, a graffeg yn dweud llawer am hunaniaeth y brand y mae'r perchennog yn ceisio ei efelychu. Fel pob gweithiwr proffesiynol, mae meddygon hefyd angen cardiau busnes i gynhyrchu arweinyddion. Ar gyfer… Darllen mwy

11 Cynllun Dylunio y gellir ei Warantu i Wneud i'ch Cardiau Busnes Edrych yn Fawr

Yn yr oes ddigidol lle mae popeth yn cael ei becynnu i mewn i ddyfais sengl, gall cario ychwanegion ymddangos ychydig yn ddiangen. Mae cardiau busnes, fodd bynnag, yn eithriad i'r syniad hwnnw. Mewn gwirionedd, eich cerdyn busnes yw'r un peth sy'n fwy cyfleus na'r dechnoleg ddiweddaraf. Pan fyddwch chi'n cwrdd â darpar gleient neu fusnes newydd ... Darllen mwy

6 Rheolau Aur ar gyfer Dylunio Cerdyn Busnes (CYNGHORAU TÂN CYFLYM)

yn y fideo heddiw mae gen i rai awgrymiadau cyflym ar gyfer y rheolau euraidd wrth ddylunio cardiau busnes felly cymerwch rai nodiadau a dilynwch ynghyd â'm rheolau euraidd Dyluniad cerdyn gwaharddiad Mae fideo heddiw yn bosibl gan y pennaeth a enwir ac rwy'n defnyddioNamecheap i gael fy enw parth diweddaraf Chiba yn cael ei ddefnyddio. gan webprofessionals a bloggers startups…

Sut i Greu Cerdyn Busnes yn Illustrator CC

Dadlwythiad am ddim gyda cherdyn busnes at ddefnydd masnachol: https://wisxi.com/business-cards/ Gwyliwch fwy o sesiynau tiwtorial: http://bit.ly/2xcVfN9 Tanysgrifiwch: Ktm Art - Tiwtorialau Dylunio Graffig http://bit.ly/2rBLSiI Fel fi ar: Facebook: http://bit.ly/2xd9yMz

11 Dyluniadau Gwych ar gyfer Ysbrydoliaeth Cynllun Cerdyn Busnes

Gyda goramcangyfrif cardiau busnes a gynlluniwyd yn aneffeithiol, mae'n hollol naturiol cael eich un chi ar goll yn yr anhrefn cyffredinol, yn enwedig os yw'n esgeuluso sefydlu cysylltiad cyntaf anhygoel â'r unigolyn rydych chi wedi'i roi iddo. Ar y cyfle i ffwrdd ei fod yn gyfle delfrydol i ddianc rhag y… Darllen mwy

Tueddu Ffontiau Hwyl i Ysbrydoli Dyluniadau Eich Cerdyn Busnes

Mae strwythur cardiau busnes a phatrymau teipograffeg yn newid o ddiwydiant i ddiwydiant. Fodd bynnag, mae'r data arnynt yn aml yr un peth - enw'r sefydliad, eich llofnod / enw, data cyswllt, ac o bosibl slogan i ddweud wrth y byd beth yw pwrpas eich busnes mewn gwirionedd. Gall penderfyniad ffont cerdyn busnes anrhagweladwy wneud i'ch cerdyn busnes sefyll allan… Darllen mwy

Deiliaid Cerdyn Busnes i Fenywod, Ein 5 Fav!

Nawr bod gennych eich cardiau busnes newydd creadigol mae angen rhywle arnoch i'w storio na fyddant yn cael eu plygu. Er y dylech gadw ychydig o gopïau wrth gefn yn eich waled, mae deiliad cerdyn pwrpasol yn llawer mwy hygyrch mewn digwyddiadau rhwydweithio. Dyma'r 5 deiliad cerdyn busnes gorau i ferched. Kate Spade Efrog Newydd KS… Darllen mwy

Syniadau Creadigol ar gyfer Cardiau Busnes Artistiaid

Pan fyddwch chi yn y maes creadigol, mae pobl o gwmpas yn disgwyl ichi fod yn fwy unigryw ac unigryw. Felly, os oes gennych gardiau busnes artistiaid plaen ac an-wreiddiol, ni fyddwch byth yn gallu argyhoeddi pobl am eich talent. Cofiwch, mae gormod o artistiaid allan yna sydd â'r petryalau gwyn plaen ac anneniadol hynny gyda… Darllen mwy

11 Syniadau Cerdyn Busnes Creadigol ar gyfer Realtors, Asiantau a Broceriaid

Anaml y canfyddir gwerthwyr tai heb eu cardiau busnes gan eu bod yn sylweddoli pwysigrwydd sicrhau bod darpar gwsmeriaid yn gwybod pwy ydyn nhw a beth maen nhw'n ei wneud. Wrth gwrs, mae bod yn Realtor hefyd yn golygu chwilio am gyfleoedd lle nad oes cyfleoedd. Felly, mae'n hanfodol cael cardiau busnes eiddo tiriog arloesol a chreadigol. Yn… Darllen mwy

Y 10 Cerdyn Busnes Eiddo Tiriog Creadigol Gorau - Byddwch yn Ysbrydoledig!

Mynnwch syniadau o 10 o'r cardiau busnes gorau ar gyfer gwerthwyr tai go iawn rydyn ni wedi'u darganfod ar y we. Os ydych chi'n gweithio ym maes eiddo tiriog, mae cerdyn busnes gwych yn hanfodol. Mae'n ffordd wych o rannu'ch manylion cyswllt, ond mae hefyd yn ffordd i ehangu'ch brand personol ymhellach a chynhyrchu rhywfaint o… Darllen mwy

Y 15 Templed Cerdyn Busnes Gorau yn 2018

Mae'r 15 Templed Cerdyn Busnes Gorau yn 2018 Eleni wedi gweld rhai o'r templedi cardiau busnes mwyaf creadigol a hudolus a ddyluniwyd erioed. Dyma grynodeb o'r gorau o 2018. Hyd yn oed yn yr oes ddigidol sydd ohoni, mae cardiau busnes yn parhau i fod yn stwffwl pwysig yn y byd proffesiynol. Ac, y marchnata traddodiadol oesol… Darllen mwy

Argraffwyd i Argraffu: Perks Cardiau Busnes Ffoil

Cyflym. Agorwch eich waled. Faint o gardiau busnes papur plaen ydych chi wedi'u jamio yn y cefn? Beth am y lleill a gyrhaeddodd ddiwedd mwy annymunol ar waelod eich basged wastraff? Y gwir amdani yw, er eu bod yn cyflawni pwrpas sylfaenol, dylai'r gafaelwyr sylw defnyddiol hyn fod yn unrhyw beth ond. Pan fyddwch chi eisiau camu i ffwrdd o'r… Darllen mwy

Grym Cardiau Busnes Plastig: Ailddiffinio Swanky

Papur neu blastig? Mae'n gwestiwn oesol rydyn ni wedi dod i'w ddisgwyl wrth linell ddesg dalu y siop groser. Ac eto, nawr mae'n berthnasol i'ch cardiau busnes hefyd! Er y bydd lle bob amser ar gyfer cardiau papur o ansawdd gwych, mae dyluniadau newydd arloesol a deunyddiau annisgwyl yn tywys y byd corfforaethol. Un enghraifft o'r fath? … Darllen mwy

Y 10 hoff “gerdyn busnes plastig” gorau

Ydych chi'n berchennog busnes? Ydych chi'n berchen ar gardiau busnes? Os ydych chi'n dweud “Ydw” wrth y cwestiynau uchod, meddyliwch yma - a yw'ch cerdyn busnes yn cael effaith? A yw pobl yn cymryd ail olwg ar eich cerdyn neu a ydyn nhw'n ei wthio i'w pocedi ar unwaith? Wel, mae gan gardiau busnes y pŵer i… Darllen mwy

Dewch o hyd i ni ar cymdeithasol

Ymunwch am Gynghorion Dylunio a Gostyngiadau Arbennig

Rhowch rif o 10 i 10.
Beth yw 6 + 4 ?
Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.