Beartas Príobháideachais

Beartas Príobháideachais

Dáta éifeachtach: 26 Aibreán, 2019

Print Peppermint Is é Inc. (“sinn”, “muid”, nó “ár”) a oibríonn na https: // www.printpeppermint.com suíomh Gréasáin (dá ngairtear “an tSeirbhís” anseo feasta).

Tugann an leathanach seo eolas duit maidir lenár mbeartais maidir le bailiú, úsáid agus nochtadh sonraí pearsanta nuair a úsáideann tú ár Seirbhís agus na roghanna a bhaineann leat leis na sonraí sin.

Úsáidimid do chuid sonraí chun an tSeirbhís a sholáthar agus a fheabhsú. Trí úsáid a bhaint as an tSeirbhís, aontaíonn tú le faisnéis a bhailiú agus a úsáid de réir an bheartais seo. Mura sainítear a mhalairt sa Bheartas Príobháideachta seo, tá na téarmaí céanna leis na téarmaí a úsáidtear sa Bheartas Príobháideachta seo agus atá inár dTéarmaí agus Coinníollacha, atá inrochtana ó https: // www.printpeppermint.com

Sainmhínithe

 • seirbhís

  Is í an tseirbhís an https: // www.printpeppermint.com suíomh Gréasáin á fheidhmiú ag Print Peppermint Inc

 • Sonraí Pearsanta

  Ciallaíonn Sonraí Pearsanta sonraí faoi dhuine aonair beo ar féidir iad a aithint ó na sonraí sin (nó ó na daoine sin agus faisnéis eile atá inár seilbh nó is dócha go dtiocfaidh inár seilbh).

 • Sonraí Úsáid

  Sonraítear Úsáid Sonraí a bhailítear go huathoibríoch agus a ghintear trí úsáid na Seirbhíse nó ó bhonneagar na Seirbhíse féin (mar shampla, fad cuairte leathanach).

 • Fianáin

  Is comhaid bheaga iad na fianáin atá stóráilte ar do ghléas (gléas ríomhaire nó soghluaiste).

 • Rialaitheoir Sonraí

  Ciallaíonn Rialaitheoir Sonraí an nádúrtha nó dlíthiúil duine a chinneann (ina aonar nó i gcomhpháirt nó i gcomhpháirt le daoine eile) na críocha ar a ndéantar, nó an bealach a phróiseálfar, nó a ndéanfar, aon fhaisnéis phearsanta a phróiseáil.

  Chun críche an Pholasaí Príobháideachta seo, is Rialaitheoir Sonraí do shonraí pearsanta atá againn.

 • Próiseálaithe Sonraí (nó Soláthraithe Seirbhíse)

  Ciallaíonn Próiseálaí Sonraí (nó Soláthraí Seirbhíse) aon nádúrtha nó dlíthiúil duine a phróiseálann na sonraí thar ceann an Rialaitheora Sonraí.

  Féadfaimid seirbhísí Soláthraithe Seirbhíse éagsúla a úsáid chun do shonraí a phróiseáil níos éifeachtaí.

 • Ábhar Sonraí (nó Úsáideoir)

  Is é Ábhar Sonraí aon duine beo atá ag baint úsáide as ár Seirbhís agus tá sé faoi réir Sonraí Pearsanta.

Bailiú Faisnéise agus Úsáid

Bailímid cineálacha éagsúla faisnéise chun críocha éagsúla chun ár Seirbhís a sholáthar agus a fheabhsú duit.

Cineálacha Sonraí a Bailíodh

Sonraí Pearsanta

Agus ár Seirbhís á húsáid againn, féadfaimid iarraidh ort faisnéis áirithe inaitheanta phearsanta a sholáthar dúinn ar féidir a úsáid teagmháil nó tú a aithint (“Sonraí Pearsanta”). D’fhéadfadh go n-áireofaí le faisnéis inaitheanta phearsanta, ach níl sí teoranta dóibh:

 • Ríomhphost seoladh
 • Céadainm agus ainm deiridh
 • Fón uimhir
 • Seoladh, Stáit, Cúige, ZIP / cód poist, Cathrach
 • Fianáin agus Sonraí Úsáid

Féadfaimid do Shonraí Pearsanta a úsáid chun teagmháil tú le nuachtlitreacha, ábhair mhargaíochta nó chur chun cinn agus faisnéis eile a d’fhéadfadh spéis a thabhairt duit. Féadfaidh tú rogha a dhéanamh gan aon cheann nó gach ceann de na cumarsáidí sin a fháil uainn tríd an nasc díliostála nó na treoracha a chuirtear ar fáil in aon cheann díobh a leanúint ríomhphost cuirimid.

Sonraí Úsáid

Féadfaimid faisnéis a bhailiú freisin ar an mbealach a ndéantar rochtain agus úsáid ar an tSeirbhís (“Sonraí Úsáide”). D'fhéadfadh faisnéis mar sheoladh Prótacal Idirlín do ríomhaire (m.sh. seoladh IP), cineál brabhsálaí, leagan brabhsálaí, leathanaigh na Seirbhíse a dtugann tú cuairt air, am agus dáta do chuairte, an t-am a chaitear ar na leathanaigh sin, uathúil aitheantóirí feiste agus sonraí diagnóiseacha eile.

Sonraí Rianaithe & Fianáin

Bainimid úsáid as fianáin agus teicneolaíochtaí rianúla den chineál céanna chun an ghníomhaíocht ar ár Seirbhís a rianú agus faisnéis áirithe a choinneáil againn.

Tá fianáin comhaid le méid beag sonraí a d'fhéadfadh aitheantóir uathúil gan ainm a bheith ann. Cuirtear fianáin chuig do bhrabhsálaí ó láithreán gréasáin agus iad á stóráil ar do ghléas. Úsáidtear teicneolaíochtaí rianaithe eile, mar shampla beacons, tags and scripts chun faisnéis a bhailiú agus a rianú agus ár Seirbhís a fheabhsú agus a anailísiú.

Is féidir leat do bhrabhsálaí a threorú chun na fianáin go léir a dhiúltú nó a thaispeáint nuair a bhíonn fianán á sheoladh. Mar sin féin, mura nglacann tú le fianáin, b'fhéidir nach mbeidh tú in ann roinnt codanna den tSeirbhís a úsáid.

Samplaí de na fianáin a úsáidimid:

 • Fianáin Seisiún. Bainimid úsáid as Fianáin Seisiún chun ár Seirbhís a oibriú.
 • Fianáin Tosaíochta. Úsáidimid Fianáin Tosaíochta chun cuimhneamh ar do chuid roghanna agus ar shuímh éagsúla.
 • Fianáin Slándála. Úsáideann muid Fianáin Slándála chun críocha slándála.

Úsáid Sonraí

Print Peppermint Úsáideann Inc. na sonraí a bhailítear chun críocha éagsúla:

 • Chun ár Seirbhís a sholáthar agus a chothabháil
 • Chun fógra a thabhairt duit faoi athruithe ar ár Seirbhís
 • Chun ligean duit páirt a ghlacadh i ngnéithe idirghníomhacha ár Seirbhíse nuair a roghnaíonn tú é sin a dhéanamh
 • Tacú le custaiméirí
 • Anailís nó faisnéis luachmhar a bhailiú ionas gur féidir linn ár Seirbhís a fheabhsú
 • Monatóireacht a dhéanamh ar úsáid ár Seirbhíse
 • Teicniúil a bhrath, a chosc agus aghaidh a thabhairt air saincheisteanna
 • Chun nuacht, tairiscintí speisialta agus faisnéis ghinearálta a sholáthar duit maidir le hearraí, seirbhísí agus imeachtaí eile a chuirimid ar fáil atá cosúil leis na cinn a cheannaigh tú nó a ndearnadh fiosrú ort cheana féin ach amháin má roghnaigh tú gan a leithéid de fhaisnéis a fháil

Bunús Dlí chun Sonraí Pearsanta a Phróiseáil faoin Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR)

Más as an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) tú, Print Peppermint Inc dlíthiúil braitheann an bonn chun an fhaisnéis phearsanta a thuairiscítear sa Bheartas Príobháideachta seo a bhailiú agus a úsáid ar na Sonraí Pearsanta a bhailímid agus ar an gcomhthéacs sonrach ina mbailímid é.

Print Peppermint Féadfaidh Inc. do Shonraí Pearsanta a phróiseáil mar gheall ar:

 • Ní mór dúinn conradh a dhéanamh leatsa
 • Thug tú cead dúinn é sin a dhéanamh
 • Tá ár bpróiseáil inár leasanna dlisteanacha agus níl aon chearta ag do chearta
 • Chun críocha próiseála íocaíochta
 • Chun cloí leis an dlí

Sonraí a Choinneáil

Print Peppermint Ní choimeádfaidh Inc. do Shonraí Pearsanta ach a fhad is gá chun na gcríoch atá leagtha amach sa Bheartas Príobháideachta seo. Coinneoimid agus úsáidfimid do Shonraí Pearsanta a mhéid is gá chun cloí lenár dlíthiúil oibleagáidí (mar shampla, má éilítear orainn do chuid sonraí a choinneáil chun na dlíthe is infheidhme a chomhlíonadh), díospóidí a réiteach agus ár gcomhaontuithe agus ár mbeartais dhlíthiúla a fhorfheidhmiú.

Print Peppermint Coinneoidh Inc. Sonraí Úsáide chun críocha anailíse inmheánaí. De ghnáth coimeádtar Sonraí Úsáide ar feadh tréimhse níos giorra, ach amháin nuair a úsáidtear na sonraí seo chun an tslándáil a neartú nó chun feidhmiúlacht ár Seirbhíse a fheabhsú, nó má tá oibleagáid dhlíthiúil orainn na sonraí seo a choinneáil ar feadh tréimhsí níos faide.

Aistriú Sonraí

Féadfar do chuid faisnéise, lena n-áirítear Sonraí Pearsanta, a aistriú chuig - ríomhairí atá suite lasmuigh de do stáit, cúige, tír nó dlínse rialtais eile taobh istigh d'stáitse, cúige, nó dlínse rialtais eile áit a bhféadfadh na dlíthe cosanta sonraí difriúil ó na dlínse atá agat.

Má tá tú suite lasmuigh de na Stáit Aontaithe agus má roghnaíonn tú faisnéis a chur chugainn, tabhair faoi deara go n-aistrímid na sonraí, lena n-áirítear Sonraí Pearsanta, chuig na Stáit Aontaithe agus déanfaimid é a phróiseáil ann.

Léiríonn do thoiliú don Pholasaí Príobháideachta seo agus d'fhaisnéis den sórt sin a chur isteach ina dhiaidh sin do chomhaontú don aistriú sin.

Print Peppermint Glacfaidh Inc. gach céim is gá le réasún chun a chinntiú go gcaitear go slán le do chuid sonraí agus de réir an Pholasaí Príobháideachta seo agus ní dhéanfar aon aistriú ar do Shonraí Pearsanta chuig eagraíocht nó tír mura bhfuil rialuithe leordhóthanacha i bhfeidhm lena n-áirítear an t-urrús de do chuid sonraí agus faisnéis phearsanta eile.

Nochtadh Sonraí

Idirbheart Gnó

If Print Peppermint Tá baint ag Inc. le cumasc, éadáil nó díol sócmhainne, féadfar do Shonraí Pearsanta a aistriú. Cuirfimid fógra ar fáil sula n-aistreofar do Shonraí Pearsanta agus go mbeidh siad faoi réir Polasaí Príobháideachta difriúil.

Nochtadh le haghaidh Forfheidhmithe Dlí

Faoi imthosca áirithe, Print Peppermint D’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ar Inc. do Shonraí Pearsanta a nochtadh má éilítear orthu déanamh amhlaidh de réir dlí nó mar fhreagairt ar iarratais bhailí ó údaráis phoiblí (e.g. cúirt nó gníomhaireacht rialtais).

Riachtanais Dlí

Print Peppermint Féadfaidh Inc. do Shonraí Pearsanta a nochtadh de mheon macánta go bhfuil gníomh den sórt sin riachtanach chun:

 • Chun oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh
 • Na cearta a chosaint agus a chosaint nó maoin of Print Peppermint Inc
 • Chun mí-úsáid a d'fhéadfadh a bheith ann maidir leis an tSeirbhís a chosc nó a imscrúdú
 • Chun sábháilteacht phearsanta úsáideoirí na Seirbhíse nó an phobail a chosaint
 • Cosaint i gcoinne dliteanais dhlíthiúil

Slándáil na Sonraí

Tá slándáil do chuid sonraí tábhachtach dúinn ach cuimhnigh nach bhfuil aon mhodh tarchuir thar an Idirlíon ná aon mhodh stórála leictreonach 100% slán. Cé go ndéanaimid ár ndícheall modhanna atá inghlactha go tráchtála a úsáid chun do Shonraí Pearsanta a chosaint, ní féidir linn ráthaíocht a slándáil iomlán.

Ár mBeartas maidir le Comharthaí “Ná Rianaigh” faoin Acht um Chosaint Ar Líne California (CalOPPA)

Ní thacaímid le Ná Déan Rianú (“DNT”). Is rogha é Ná Ná Rianaigh is féidir leat a shocrú i do bhrabhsálaí gréasáin chun láithreáin ghréasáin a chur ar an eolas nach dteastaíonn uait a rianú.

Is féidir leat Ná Rianaigh a chumasú nó a dhíchumasú trí chuairt ar leathanach Roghanna nó Socruithe do bhrabhsálaí gréasáin.

Do Chearta um Chosaint Sonraí faoin Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR)

Má tá cónaí ort sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), tá cearta áirithe cosanta sonraí agat. Print Peppermint Tá sé mar aidhm ag Inc. céimeanna réasúnta a ghlacadh chun ligean duit úsáid do Shonraí Pearsanta a cheartú, a leasú, a scriosadh nó a theorannú.

Más mian leat go gcuirfí ar an eolas tú faoi na Sonraí Pearsanta atá againn fút agus más mian leat go mbainfí iad ónár gcórais, le do thoil Glaoigh orainn.

I gcúinsí áirithe, tá na cearta cosanta sonraí seo a leanas agat:

 • An ceart chun an fhaisnéis atá orainn a rochtain, a nuashonrú nó a scriosadh. Nuair is féidir, is féidir leat do Shonraí Pearsanta a rochtain, a nuashonrú nó a iarraidh go díreach laistigh de do chuid socruithe cuntas. Mura féidir leat na gníomhartha seo a dhéanamh tú féin, le do thoil Glaoigh orainn chun cabhrú leat.

 • An ceart ceartúcháin. Tá sé de cheart agat do chuid faisnéise a cheartú má tá an fhaisnéis sin míchruinn nó neamhiomlán.

 • An ceart chun agóid. Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh ar ár bpróiseáil do shonraí pearsanta.

 • An ceart srianta. Tá sé de cheart agat a iarraidh go gcuirfimid srian ar phróiseáil d'fhaisnéis phearsanta.

 • An ceart chun iniompartha sonraí. Tá sé de cheart agat cóip den fhaisnéis a chuirimid ar fáil duit i bhformáid struchtúrtha, inléite agus a úsáidtear go coitianta.

 • An ceart chun toiliú a tharraingt siar. Tá sé de cheart agat freisin do thoiliú a tharraingt siar ag am ar bith Print Peppermint Bhí Inc. ag brath ar do thoiliú chun d’fhaisnéis phearsanta a phróiseáil.

Tabhair faoi deara gur féidir linn a iarraidh ort aitheantas a fhíorú sula ndéanfaidh tú freagra ar iarratais den sórt sin.

Tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh le hÚdarás Cosanta Sonraí maidir lenár mbailiú agus úsáid do Shonraí Pearsanta. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, le do thoil teagmháil d’údarás áitiúil um chosaint sonraí sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE).

Soláthraithe Seirbhíse

Féadfaimid cuideachtaí agus daoine aonair tríú páirtí a fhostú chun ár Seirbhís (“Soláthraithe Seirbhíse”) a éascú, an tSeirbhís a sholáthar ar ár son, seirbhísí a bhaineann leis an tSeirbhís a dhéanamh nó cabhrú linn anailís a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáidtear ár Seirbhís.

Tá rochtain ag na tríú páirtithe seo ar do shonraí pearsanta ach amháin chun na tascanna seo a chomhlíonadh ar ár son agus tá sé de dhualgas orthu gan a nochtadh nó a úsáid chun aon chríche eile.

Analytics

Féadfaimid úsáid a bhaint as Soláthraithe Seirbhíse tríú páirtí chun monatóireacht a dhéanamh ar úsáid ár Seirbhíse.

 • Google Analytics

  Is seirbhís anailísíochta gréasáin é Google Analytics a chuireann Google ar fáil a dhéanann rianú agus tuairisciú ar thrácht láithreán gréasáin. Úsáideann Google na sonraí a bhailítear chun úsáid ár Seirbhíse a rianú agus monatóireacht a dhéanamh uirthi. Roinntear na sonraí seo le seirbhísí Google eile. Féadfaidh Google na sonraí bailithe a úsáid chun fógraí a líonra fógraíochta féin a chur i gcomhthéacs agus a phearsanú.

  Is féidir leat diúltú do do ghníomhaíocht ar an tSeirbhís a chur ar fáil do Google Analytics trí bhreiseán bhrabhsálaí roghnach an Google Analytics a shuiteáil. Cuireann an breiseán cosc ​​ar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js agus dc.js) faisnéis a roinnt le Google Analytics faoi ghníomhaíocht cuairteanna.

  Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar chleachtais phríobháideachta Google, téigh chuig leathanach gréasáin Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Athbhreithniú Behavioral

Print Peppermint Úsáideann Inc. seirbhísí athchraolta chun fógraíocht a dhéanamh duit ar láithreáin ghréasáin tríú páirtí tar éis duit cuairt a thabhairt ar ár Seirbhís. Úsáideann muidne agus ár ndíoltóirí tríú páirtí fianáin chun fógraí a chur ar an eolas, a bharrfheabhsú agus a sheirbheáil bunaithe ar do chuairteanna ar ár Seirbhís roimhe seo.

 • Fógraí Google (AdWords)

  Cuireann Google Inc. seirbhís athphacála Google Ads (AdWords) ar fáil.

  Is féidir leat diúltú do Google Analytics Show Display Fógraíocht agus saincheapadh fógraí Líonra Google Display trí chuairt a thabhairt ar leathanach Socruithe Google Ads: http://www.google.com/settings/ads

  Molann Google freisin Breiseán Breiseáin an D’fhágála Google Analytics a shuiteáil - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - do do bhrabhsálaí gréasáin. Cuireann Breiseán Brabhsálaí Optamaithe Google Analytics ar chumas cuairteoirí a gcuid sonraí a chosc ó Google Analytics a bhailiú agus a úsáid.

  Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar chleachtais phríobháideachta Google, téigh chuig leathanach gréasáin Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Facebook

  Cuireann Facebook Inc. seirbhís fógartha Facebook ar fáil.

  Is féidir leat níos mó a fhoghlaim faoi fhógraíocht bunaithe ar ús ó Facebook trí chuairt ar an leathanach seo: https://www.facebook.com/help/164968693837950

  Chun rogha an diúltaithe a bhaint as fógraí bunaithe ar ús ar Facebook, lean na treoracha seo ó Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

  Cloíonn Facebook le Prionsabail Féin-Rialála le haghaidh Fógraíocht Iompraíochta ar Líne a bhunaigh an Digital Advertising Alliance. Is féidir leat diúltú freisin ó Facebook agus ó chuideachtaí rannpháirteacha eile tríd an Digital Advertising Alliance i SAM http://www.aboutads.info/choices/, Comhaontas Fógraíocht Dhigiteach Cheanada i gCeanada http://youradchoices.ca/ nó Comhaontas Eorpach Fógraíocht Idirghníomhach Dhigiteach san Eoraip http://www.youronlinechoices.eu/, nó roghnaigh tú do shuíomhanna gléas soghluaiste.

  Le haghaidh tuilleadh eolais faoi chleachtais phríobháideachta Facebook, tabhair cuairt ar Pholasaí Sonraí Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

íocaíochtaí

Féadfaimid táirgí agus / nó seirbhísí íoctha a sholáthar laistigh den tSeirbhís. Sa mhéid is go cás, úsáidimid seirbhísí tríú páirtí le haghaidh próiseála íocaíochta (e.g. próiseálaithe íocaíochta). Ní dhéanfaimid sonraí do chárta íocaíochta a stóráil ná a bhailiú. Cuirtear an fhaisnéis sin ar fáil go díreach dár bpróiseálaithe íocaíochta tríú páirtí a bhfuil a n-úsáid de do chuid faisnéise pearsanta faoi rialú ag a mBeartas Príobháideachta. Cloíonn na próiseálaithe íocaíochta seo leis na caighdeáin atá leagtha síos ag PCI-DSS arna mbainistiú ag Comhairle um Chaighdeáin Slándála PCI, ar comhiarracht é de bhrandaí mar Visa, MasterCard, Meiriceánach
Sloinn agus Faigh amach. Ceanglais PCI-DSS cabhrú a chinntiú go láimhseáiltear faisnéis íocaíochta go slán.

Is iad na próiseálaithe íocaíochta a mbímid ag obair leo:

Naisc chuig Suímh Eile

D’fhéadfadh go mbeadh naisc inár suíomhanna le suíomhanna eile nach n-oibríonn muid. Má chliceálann tú nasc tríú páirtí, díreofar tú chuig láithreán an tríú páirtí sin. Molaimid go láidir duit Polasaí Príobháideachta gach láithreáin a dtugann tú cuairt air a athbhreithniú.

Níl aon smacht againn agus ní ghlacann sé le haon fhreagracht as ábhar, polasaithe príobháideachta nó cleachtais láithreáin nó seirbhísí tríú páirtí.

Príobháideacht na Leanaí

Ní thugann ár Seirbhís aghaidh ar dhuine ar bith atá faoi bhun 18 ("Leanaí").

Ní bhailímid go faisnéiseach faisnéis aitheanta pearsanta ó dhuine ar bith faoi bhun 18. Más tuismitheoir nó caomhnóir tú agus tá a fhios agat go bhfuil Sonraí Pearsanta tugtha ag do Pháiste, téigh i dteagmháil linn. Má aithnímid go bhfuil sonraí pearsanta bailithe againn ó leanaí gan fíorú toiliú tuismitheoirí, déanfaimid céimeanna chun an fhaisnéis sin a bhaint as ár freastalaithe.

Athruithe ar an bPolasaí Príobháideachta seo

Féadfaimis ár bPolasaí Príobháideachta a thabhairt cothrom le dáta ó am go ham. Cuirfimid in iúl duit faoi aon athruithe tríd an Polasaí Príobháideachta nua a phostáil ar an leathanach seo.

Cuirfimid in iúl duit trí ríomhphost agus / nó fógra suntasach ar ár Seirbhís, sula dtiocfaidh an t-athrú chun bheith éifeachtach agus an "dáta éifeachtach" a uasghrádú ag barr an Pholasaí Príobháideachta seo.

Moltar duit athbhreithniú a dhéanamh ar an mBeartas Príobháideachta seo go tréimhsiúil le haghaidh aon athruithe. Tá athruithe ar an mBeartas Príobháideachta seo éifeachtach nuair a chuirtear iad ar an leathanach seo.

Glaoigh orainn

Má tá aon cheist agat faoin bPolasaí Príobháideachta seo, déan teagmháil linn:

 • Trí ríomhphost: tacaíocht @printpeppermint.com
 • Uimhir ghutháin: 8773851199

Liostáil le haghaidh Leideanna Dearaidh & Lascainí Speisialta

 • Tá an réimse chun críocha bailíochtaithe agus ba chóir a fhágáil gan athrú.

Faigh linn ar shóisialta

airgeadra
EUReuro