ការបោះត្រាស្នោក្តៅ - ការប្តូរពណ៌

បញ្ជីឈ្មោះនៃពណ៌ស្នោក្តៅ

ចង់ពិសោធផ្ទាល់ភ្នែកទេ?

បញ្ជីពេញលេញនៃពណ៌ស្នោក្តៅ

តារាង​មាតិកា

សូមចុចតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមដើម្បីលោតពណ៌ឬប្រភេទជាក់លាក់ foil ។

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការណែនាំអំពីការរចនានិងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស

  • វាលនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងសុពលភាពហើយគួរតែមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទេ។

ស្វែងរកយើងនៅលើបណ្តាញសង្គម

រូបិយប័ណ្ណ
ក្រុមហ៊ុន CADដុល្លារកាណាដា
ផោនpound sterling