តើអ្នកផ្តល់នូវមេដែកដែលមានរាងដូចរូបមរណភាពទេ?

បាទ​យើង​យល់ព្រម។ សូមពិនិត្យមើលតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមសម្រាប់តម្លៃនិងជម្រើស៖

មេដែកកាត់ស្លាប់

ប្រភេទ: 
បោះពុម្ពចំណងជើងល្អបំផុត% លើអ៊ីនធឺណិត

ស្វែងរកយើងនៅលើបណ្តាញសង្គម

ចូលរួមសម្រាប់ការណែនាំអំពីការរចនា និងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស

សូមបញ្ចូលលេខពី 10 ទៅ 10.
តើ 6 + 4 ជាអ្វី?
វាលនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងសុពលភាពហើយគួរតែមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទេ។