តើមេដែករបស់អ្នកត្រូវបានផលិតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះឬក្រៅទេ?

វា​អាស្រ័យ។ ម៉ាញ៉េទិចរថយន្តនិងផ្ទាំងបិទកាងម៉ាញេទិកត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ខាងក្រៅ។ មេដែកតូចជាងខ្លះរបស់យើងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងផ្ទះដែលឱបទូរទឹកកករបស់អតិថិជនអ្នក។

ស្វែងរកយើងនៅលើបណ្តាញសង្គម

ចូលរួមសម្រាប់ការណែនាំអំពីការរចនា និងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស

សូមបញ្ចូលលេខពី 10 ទៅ 10.
តើ 6 + 4 ជាអ្វី?
វាលនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងសុពលភាពហើយគួរតែមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទេ។