តើកាំជ្រុងនៅលើមេដែកជ្រុងមូលរបស់អ្នកគឺជាអ្វី?

មេដែកកាតអាជីវកម្មមូលមានរាងមូលរបស់យើងពិតជាត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ហើយផ្តល់ជូននូវជំរើសរង្វង់ ១/៨ ឬ ១/៤ អ៊ីញ។

ស្វែងរកយើងនៅលើបណ្តាញសង្គម

ចូលរួមសម្រាប់ការណែនាំអំពីការរចនា និងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស

សូមបញ្ចូលលេខពី 10 ទៅ 10.
តើ 6 + 4 ជាអ្វី?
វាលនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងសុពលភាពហើយគួរតែមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទេ។