ມັນບໍ່ເປັນຫຍັງບໍຖ້າວ່າເອກະສານຂອງຂ້ອຍ 8 ບິດຕໍ່ຊ່ອງທາງຫລື 16 ບາດຕໍ່ຊ່ອງ ໜຶ່ງ?

ແມ່ນແລ້ວ, ຄວາມເລິກສີທີ່ຕ້ອງການ ສຳ ລັບທຸກເອກະສານແມ່ນ 8 ບາດຕໍ່ຊ່ອງ ໜຶ່ງ.

ຊອກຫາພວກເຮົາໃນສັງຄົມ

ເຂົ້າຮ່ວມສໍາລັບຄໍາແນະນໍາການອອກແບບ & ສ່ວນຫຼຸດພິເສດ

ກະລຸນາໃສ່ຕົວເລກຈາກ 10 to 10.
6+4 ແມ່ນຫຍັງ?
ພາກສະຫນາມນີ້ແມ່ນສໍາລັບຈຸດປະສົງການກວດສອບແລະຄວນຈະໄດ້ຮັບໄວ້ບໍ່ປ່ຽນແປງ.