Privātuma politika

Privātuma politika

Spēkā stāšanās datums: 26, 2019. Aprīlis

Print Peppermint Inc. (“mēs”, “mēs” vai “mūsu”) pārvalda vietni https: // www.printpeppermint.com vietni (turpmāk “Pakalpojums”).

Šajā lapā jūs informējat par mūsu politikām saistībā ar personas datu vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, kad izmantojat mūsu Pakalpojumu un izvēles, kuras esat saistījis ar šiem datiem.

Mēs izmantojam jūsu datus, lai sniegtu un uzlabotu Pakalpojumu. Izmantojot Pakalpojumu, jūs piekrītat informācijas vākšanai un izmantošanai saskaņā ar šo politiku. Ja vien šajā konfidencialitātes politikā nav noteikts citādi, šajā konfidencialitātes politikā izmantotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā mūsu Noteikumos un nosacījumos, kas pieejami vietnē https: // www.printpeppermint.com

Definīcijas

 • Serviss

  Pakalpojums ir https: // www.printpeppermint.com vietne, kuru pārvalda Print Peppermint T.sk.

 • Fizisko personu datu

  Personiskie dati ir dati par dzīvo personu, kuru var identificēt no šiem datiem (vai no tiem un citiem datiem, kas ir mūsu rīcībā vai kuri var nonākt mūsu rīcībā).

 • Lietošanas dati

  Lietojuma dati ir dati, kas tiek savākti automātiski vai nu no pakalpojuma izmantošanas, vai no pašas Pakalpojumu infrastruktūras (piemēram, lapas apmeklējuma ilgums).

 • Sīkdatnes

  Sīkfaili ir mazi faili, kas tiek saglabāti jūsu ierīcē (datorā vai mobilajā ierīcē).

 • Datu kontrolieris

  Datu pārzinis nozīmē dabisko vai juridisks persona, kas (viena pati vai kopā vai kopā ar citām personām) nosaka, kādiem nolūkiem un kādā veidā tiek apstrādāta vai tiks apstrādāta jebkura personas informācija.

  Šīs konfidencialitātes politikas nolūkos mēs esam jūsu personas datu kontrolieris.

 • Datu procesori (vai pakalpojumu sniedzēji)

  Datu apstrādātājs (vai pakalpojumu sniedzējs) nozīmē jebkuru fizisku vai juridisks persona, kas apstrādā datus Datu pārziņa vārdā.

  Mēs varam izmantot dažādu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, lai efektīvāk apstrādātu jūsu datus.

 • Datu subjekts (vai lietotājs)

  Datu subjekts ir jebkura dzīvojoša persona, kas izmanto mūsu Pakalpojumu un ir personas datu subjekts.

Informācijas vākšana un izmantošana

Mēs savācam vairākus dažādu veidu datus dažādiem mērķiem, lai sniegtu un uzlabotu mūsu Pakalpojumu.

Saglabāto datu veidi

Fizisko personu datu

Izmantojot mūsu pakalpojumu, mēs varam lūgt jūs sniegt mums noteiktu personu identificējošu informāciju, ko var izmantot kontakts vai identificēt jūs (“Personas dati”). Personu identificējoša informācija var ietvert, bet ne tikai:

 • E-pasts adrese
 • Vārds un uzvārds
 • Mob. tālr. skaits
 • Adrese, valsts, province, pasta indekss, pilsēta
 • Sīkdatnes un lietojuma dati

Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai kontakts ar informatīvajiem izdevumiem, mārketinga vai reklāmas materiāliem un citu informāciju, kas varētu jūs interesēt. Jūs varat atteikties no mums saņemt visus vai visus šos paziņojumus, izmantojot atteikšanās saiti vai instrukcijas, kas sniegtas jebkurā e-pasts mēs sūtam.

Lietošanas dati

Mēs varam arī apkopot informāciju par piekļuvi Pakalpojumam un tā izmantošanu (“Lietošanas dati”). Šie lietošanas dati var ietvert informāciju, piemēram, datora interneta protokola adresi (piem., IP adresi), pārlūka veidu, pārlūka versiju, apmeklētās mūsu Pakalpojuma lapas, apmeklējuma laiku un datumu, šajās lapās pavadīto laiku, unikālo ierīces identifikatori un citi diagnostikas dati.

Izsekošanas un sīkdatņu dati

Mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, lai izsekotu darbību mūsu Pakalpojumā, un mums ir noteikta informācija.

Sīkfaili ir faili ar nelielu datu apjomu, kas var ietvert anonīmu unikālu identifikatoru. Sīkfaili tiek sūtīti uz jūsu pārlūkprogrammu no vietnes un tiek saglabāti jūsu ierīcē. Izmanto arī citas izsekošanas tehnoloģijas, piemēram, signālugunis, tagus un skriptus, lai savāktu un izsekotu informāciju, kā arī uzlabotu un analizētu mūsu Pakalpojumu.

Jūs varat norādīt pārlūkprogrammai atteikties no visiem sīkfailiem vai norādīt, kad sīkdatne tiek nosūtīta. Tomēr, ja jūs nepieņemat sīkdatnes, iespējams, ka nevarēsiet izmantot dažas mūsu Pakalpojuma daļas.

Sīkfailu piemēri, kurus mēs lietojam:

 • Sesijas sīkfaili. Mēs izmantojam Sesijas sīkfailus, lai apkalpotu mūsu Pakalpojumu.
 • Preferences Cookies. Mēs izmantojam preferences sīkfailus, lai atcerētos jūsu preferences un dažādus iestatījumus.
 • Drošības sīkfaili. Mēs izmantojam drošības sīkfailus drošības nolūkos.

Datu izmantošana

Print Peppermint Inc apkopotos datus izmanto dažādiem mērķiem:

 • Nodrošināt un uzturēt mūsu Pakalpojumu
 • Paziņot par izmaiņām mūsu Pakalpojumā
 • Ļaujiet jums piedalīties mūsu pakalpojuma interaktīvās funkcijās, kad to izvēlaties
 • Nodrošināt klientu atbalstu
 • Vākt analīzi vai vērtīgu informāciju, lai mēs varētu uzlabot mūsu Pakalpojumu
 • Pārraudzīt mūsu pakalpojuma lietošanu
 • Lai atklātu, novērstu un novērstu tehnisko jautājumi
 • Sniegt jums ziņas, īpašus piedāvājumus un vispārīgu informāciju par citām mūsu piedāvātajām precēm, pakalpojumiem un notikumiem, kas ir līdzīgi tiem, kurus esat iegādājies vai interesējuši, izņemot gadījumus, kad esat izvēlējies nesaņemt šādu informāciju

Personas datu apstrādes juridiskais pamats saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu (GDPR)

Ja esat no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), Print Peppermint T.sk. juridisks šajā Privātuma politikā aprakstītās personas informācijas vākšanas un izmantošanas pamats ir atkarīgs no mūsu apkopotajiem personas datiem un konkrētā konteksta, kurā mēs tos apkopojam.

Print Peppermint Inc. var apstrādāt jūsu personas datus, jo:

 • Mums ir jāslēdz ar jums līgumu
 • Jūs esat devis mums atļauju to darīt
 • Apstrāde ir mūsu likumīgās interesēs, un jūsu tiesības to neaizliedz
 • Maksājumu apstrādes nolūkos
 • Lai ievērotu likums

Datu saglabāšana

Print Peppermint Inc. saglabās jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šajā konfidencialitātes politikā noteiktajiem mērķiem. Mēs saglabāsim un izmantosim jūsu personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai ievērotu mūsu personas datus juridisks saistības (piemēram, ja mums ir jāglabā jūsu dati, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus), atrisinātu strīdus un izpildītu mūsu juridiskos līgumus un politikas.

Print Peppermint Inc. saglabās arī Lietošanas datus iekšējās analīzes vajadzībām. Lietošanas dati parasti tiek saglabāti īsāku laika periodu, izņemot gadījumus, kad šie dati tiek izmantoti, lai stiprinātu mūsu pakalpojuma drošību vai uzlabotu tā funkcionalitāti, vai arī mums ir juridiski noteikts pienākums saglabāt šos datus ilgāku laiku.

Datu pārsūtīšana

Jūsu informāciju, tostarp personīgos datus, var pārsūtīt uz datoriem un tos uzturēt datoros, kas atrodas ārpus jūsu valsts, provinces, valsts vai citas valsts jurisdikcijas, ja datu aizsardzības tiesību akti var atšķirties no jūsu jurisdikcijas noteikumiem.

Ja jūs atrodaties ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm un izvēlaties sniegt mums informāciju, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs pārsūtam datus, tostarp personas datus, Amerikas Savienotajām Valstīm un apstrādājam to tur.

Jūsu piekrišana šai konfidencialitātes politikai, kurai seko jūsu iesniegta šāda informācija, ir jūsu piekrišana šādai nodošanai.

Print Peppermint Inc. veiks visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku, un jūsu personas dati netiks pārsūtīti organizācijai vai valstij, ja vien nebūs ieviesta atbilstoša kontrole, ieskaitot drošību no jūsu datiem un citas personiskās informācijas.

Datu izpaušana

Business Transaction

If Print Peppermint Inc. ir iesaistīta apvienošanā, iegādē vai aktīvu pārdošanā, iespējams, tiks pārsūtīti jūsu Personas dati. Mēs sniegsim paziņojumu pirms jūsu personas datu pārsūtīšanas un uz tiem attieksies atšķirīga konfidencialitātes politika.

Informācijas atklāšana par tiesībaizsardzību

Noteiktos apstākļos Print Peppermint Inc var tikt prasīts atklāt jūsu Personas datus, ja tas tiek prasīts saskaņā ar likumu vai atbildot uz valsts iestāžu (piemēram, tiesas vai valdības aģentūras) pamatotiem pieprasījumiem.

Juridiskie Prasības

Print Peppermint Inc. var atklāt jūsu personas datus labā ticībā, ka šāda rīcība ir nepieciešama, lai:

 • Lai izpildītu juridiskas saistības
 • Lai aizsargātu un aizstāvētu tiesības vai īpašums of Print Peppermint T.sk.
 • Lai novērstu vai izmeklētu iespējamo pārkāpumu saistībā ar Pakalpojumu
 • Lai aizsargātu Pakalpojuma lietotāju vai iedzīvotāju personīgo drošību
 • Lai pasargātu no juridiskās atbildības

Datu drošība

Jūsu datu drošība mums ir svarīga, taču atcerieties, ka neviena pārsūtīšanas metode internetā vai elektroniskās glabāšanas metode nav 100% droša. Lai gan mēs cenšamies izmantot komerciāli pieņemamus līdzekļus, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs to nevaram garantēt tā absolūtā drošība.

Mūsu politika attiecībā uz signālu “Nesekot” ievērošanu saskaņā ar Kalifornijas tiešsaistes aizsardzības likumu (CalOPPA)

Mēs neatbalstām Do not Track (“DNT”). Nesekot ir preference, kuru varat iestatīt savā tīmekļa pārlūkprogrammā, lai informētu vietnes, ka nevēlaties, lai tiktu izsekotas.

Jūs varat ieslēgt vai atspējot izsekošanu, apmeklējot tīmekļa pārlūkprogrammas sadaļu Preferences vai iestatījumi.

Jūsu datu aizsardzības tiesības saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu (GDPR)

Ja esat Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) rezidents, jums ir noteiktas datu aizsardzības tiesības. Print Peppermint Inc. mērķis ir veikt pamatotus pasākumus, lai ļautu jums labot, grozīt, dzēst vai ierobežot jūsu personas datu izmantošanu.

Ja vēlaties saņemt informāciju par to, kādi personas dati mums ir par jums, un ja vēlaties, lai tie tiktu noņemti no mūsu sistēmām, lūdzu Sazinies ar mums.

Noteiktos apstākļos jums ir šādas datu aizsardzības tiesības:

 • Tiesības piekļūt, atjaunināt vai izdzēst informāciju, kas jums ir pieejama. Kad vien tas ir iespējams, varat piekļūt, atjaunināt vai pieprasīt savu personas datu dzēšanu tieši konta iestatījumu sadaļā. Ja jūs pats nevarat veikt šīs darbības, lūdzu Sazinies ar mums lai jums palīdzētu.

 • Tiesības labot. Jums ir tiesības labot jūsu informāciju, ja šī informācija ir neprecīza vai nepilnīga.

 • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu personas datu apstrādi.

 • Tiesības ierobežot. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu jūsu personas datu apstrādi.

 • Tiesības uz datu pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt mums pieejamās informācijas kopiju strukturētā, mašīnlasāmā un vispārpieņemtā formātā.

 • Tiesības atsaukt piekrišanu. Jums ir arī tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā un vietā Print Peppermint Inc. paļāvās uz jūsu piekrišanu apstrādāt jūsu personīgo informāciju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pirms atbildēt uz šādiem pieprasījumiem, mēs varam lūgt jums apstiprināt savu identitāti.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei par mūsu personas datu vākšanu un izmantošanu. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu kontakts savu vietējo datu aizsardzības iestādi Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ).

Pakalpojumu sniedzēji

Mēs varam pieņemt darbā trešās puses uzņēmumus un privātpersonas, lai atvieglotu mūsu Pakalpojumu (“Pakalpojumu sniedzēji”), sniegtu Pakalpojumu mūsu vārdā, sniegtu ar Pakalpojumu saistītus pakalpojumus vai palīdzētu mums analizēt, kā tiek izmantots mūsu Pakalpojums.

Šīm trešajām personām ir piekļuve jūsu personīgajiem datiem tikai, lai veiktu šos uzdevumus mūsu vārdā, un tām ir pienākums neizpaust un neizmantot to citiem mērķiem.

Analytics

Mēs varam izmantot trešās puses pakalpojumu sniedzējus, lai uzraudzītu un analizētu mūsu pakalpojuma izmantošanu.

 • Google Analytics

  Google Analytics ir Google piedāvātais tīmekļa analītikas pakalpojums, kas izseko un reģistrē vietnes datplūsmu. Google izmanto apkopotos datus, lai izsekotu un uzraudzītu mūsu pakalpojuma izmantošanu. Šie dati tiek kopīgoti ar citiem Google pakalpojumiem. Google var izmantot savāktos datus, lai konteksturizētu un personalizētu savas reklāmas tīkla reklāmas.

  Jūs varat atteikties no pakalpojumā Google Analytics pieejamās pakalpojuma pieejamības, instalējot Google Analytics atteikšanās pārlūkprogrammas pievienojumprogrammu. Papildinājums neļauj Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js un dc.js) dalīties informācijā ar Google Analytics par apmeklējumu aktivitātēm.

  Lai iegūtu papildinformāciju par Google konfidencialitātes praksi, lūdzu, apmeklējiet Google konfidencialitātes un noteikumu tīmekļa lapu: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Uzvedības atkārtots mārketings

Print Peppermint Inc. izmanto atkārtota mārketinga pakalpojumus, lai reklamētu jums trešo pušu vietnēs pēc tam, kad esat apmeklējis mūsu pakalpojumu. Mēs un mūsu trešo pušu piegādātāji izmanto sīkfailus, lai informētu, optimizētu un rādītu reklāmas, pamatojoties uz jūsu iepriekšējiem mūsu pakalpojuma apmeklējumiem.

 • Google reklāmas (AdWords)

  Google reklāmas (AdWords) atkārtota mārketinga pakalpojumu nodrošina Google Inc.

  Varat atteikties no Google Analytics attiecībā uz reklāmas reklāmu un pielāgot Google reklāmas tīkla reklāmas, apmeklējot lapu Google reklāmu iestatījumi: http://www.google.com/settings/ads

  Google arī iesaka instalēt Google Analytics atteikšanās papildinājumu - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - jūsu tīmekļa pārlūkprogrammai. Google Analytics atteikšanās pārlūka pievienojumprogramma nodrošina apmeklētājiem iespēju neļaut saviem datiem apkopot un izmantot Google Analytics.

  Lai iegūtu papildinformāciju par Google konfidencialitātes praksi, lūdzu, apmeklējiet Google konfidencialitātes un noteikumu tīmekļa lapu: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Facebook

  Facebook atkārtotā mārketinga pakalpojumu sniedz Facebook Inc.

  Uzziniet vairāk par Facebook balstītu reklamēšanu, izmantojot interesi, apmeklējot šo lapu: https://www.facebook.com/help/164968693837950

  Lai atteiktos no Facebook uz interesēm balstītām reklāmām, izpildiet šos Facebook norādījumus: https://www.facebook.com/help/568137493302217

  Facebook ievēro Digitālās reklāmas alianses izveidotos tiešsaistes uzvedības reklāmas pašregulācijas principus. Jūs varat arī atteikties no Facebook un citiem iesaistītajiem uzņēmumiem, izmantojot Digital Advertising Alliance ASV http://www.aboutads.info/choices/, Kanādas Kanādas digitālās reklāmas alianse http://youradchoices.ca/ vai Eiropas Interaktīvā digitālā reklāmas alianse Eiropā http://www.youronlinechoices.eu/vai atteikties, izmantojot jūsu mobilās ierīces iestatījumus.

  Lai iegūtu plašāku informāciju par Facebook konfidencialitātes praksi, lūdzu, apmeklējiet Facebook datu politiku: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Maksājumi

Pakalpojumā mēs varam nodrošināt apmaksātus produktus un / vai pakalpojumus. Tajā lieta, mēs izmantojam trešo personu pakalpojumus maksājumu apstrādei (piemēram, maksājumu apstrādātāji). Mēs neuzglabāsim un neapkoposim jūsu maksājumu kartes datus. Šī informācija tiek sniegta tieši mūsu trešo personu maksājuma apstrādātājiem, kuru personiskās informācijas izmantošanu nosaka viņu privātuma politika. Šie maksājumu apstrādātāji ievēro PCI-DSS noteiktos standartus, kurus pārvalda PCI Drošības standartu padome, kas ir zīmolu, piemēram, Visa, MasterCard, American, kopīgs darbs
Izsaki un atklāj. PCI-DSS prasības palīdzēt nodrošināt drošu maksājuma informācijas apstrādi.

Maksājumu apstrādes uzņēmumi, ar kuriem mēs sadarbojamies, ir:

Saites uz citām vietnēm

Mūsu Pakalpojumā var būt saites uz citām vietnēm, kuras mēs neapsaimniekojam. Noklikšķinot uz trešās puses saites, jūs tiksiet novirzīts uz šīs trešās puses vietni. Mēs iesakām jums pārskatīt katras apmeklētās vietnes konfidencialitātes politiku.

Mēs nekontrolējam un neuzņemamies nekādu atbildību par trešo pušu vietņu vai pakalpojumu saturu, konfidencialitātes politiku vai praksi.

Bērnu privātums

Mūsu dienests neattiecas uz personām, kas jaunākas par 18 vecumu ("Bērni").

Mēs apzināti nevācam personu identificējošu informāciju no ikviena, kas jaunāka par 18 vecumu. Ja esat vecāks vai aizbildnis un jūs zināt, ka jūsu bērns mums ir devis personīgos datus, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja mēs uzzināsim, ka esam savākuši personas datus no bērniem bez vecāku piekrišanas pārbaudīšanas, mēs veicam pasākumus, lai šo informāciju noņemtu no mūsu serveriem.

Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā

Laiku pa laikam mēs varam atjaunināt mūsu konfidencialitātes politiku. Mēs paziņosim jums par visām izmaiņām, publicējot šajā lapā jauno konfidencialitātes politiku.

Mēs informēsim jūs, izmantojot e-pastu un / vai ievērojamu paziņojumu par mūsu Pakalpojumu, pirms izmaiņu stāšanās spēkā un atjauninot „spēkā stāšanās datumu” šīs konfidencialitātes politikas augšpusē.

Ieteicams periodiski pārskatīt šo konfidencialitātes politiku attiecībā uz visām izmaiņām. Šīs konfidencialitātes politikas izmaiņas ir efektīvas, ja tās tiek publicētas šajā lapā.

Sazināties

Ja jums ir kādi jautājumi par šo konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar mums:

 • Pa e-pastu: support @printpeppermint.com
 • Pa tālruņa numuru: 8773851199

Abonējiet dizaina padomus un īpašas atlaides

 • Šis lauks ir vērtēšanas mērķiem un jāatstāj nemainīga.

Atrodiet mūs sociālajos tīklos

Valūta
EIROeiro