Polisi Privasi

Polisi Privasi

Tarikh kuat kuasa: April 26, 2019

Print Peppermint Inc. ("kami", "kami", atau "kami") mengendalikan https: // www.printpeppermint.com laman web (selepas ini disebut sebagai "Perkhidmatan").

Halaman ini memberitahu anda mengenai dasar kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan pilihan yang anda kaitkan dengan data tersebut.

Kami menggunakan data anda untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat sesuai dengan polisi ini. Kecuali dinyatakan lain dalam Dasar Privasi ini, istilah yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang sama seperti dalam Terma dan Syarat kami, dapat diakses dari https: // www.printpeppermint.com

Definisi

 • Servis

  Perkhidmatan adalah https: // www.printpeppermint.com laman web yang dikendalikan oleh Print Peppermint Inc.

 • Data peribadi

  Data Peribadi bermaksud data tentang individu hidup yang boleh dikenalpasti dari data tersebut (atau dari maklumat tersebut dan lain-lain sama ada dalam milik kita atau mungkin masuk ke dalam simpanan kami).

 • Data Penggunaan

  Data Penggunaan adalah data yang dikumpulkan secara automatik sama ada yang dihasilkan oleh penggunaan Perkhidmatan atau dari infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (contohnya, tempoh lawatan halaman).

 • cookies

  Cookies adalah fail kecil yang disimpan pada peranti anda (komputer atau peranti mudah alih).

 • Pengawal Data

  Pengawal Data bermaksud semula jadi atau undang-undang orang yang (sama ada secara bersendirian atau bersama atau bersama dengan orang lain) menentukan tujuan dan cara bagaimana maklumat peribadi diproses, atau akan diproses.

  Untuk tujuan Dasar Privasi ini, kami adalah Pengawal Data Data Peribadi anda.

 • Pemproses Data (atau Penyedia Perkhidmatan)

  Pemproses Data (atau Penyedia Perkhidmatan) bermaksud apa-apa yang semula jadi atau undang-undang orang yang memproses data bagi pihak Pengawal Data.

  Kami boleh menggunakan perkhidmatan pelbagai Pembekal Perkhidmatan untuk memproses data anda dengan lebih berkesan.

 • Subjek Data (atau Pengguna)

  Subjek Data adalah mana-mana individu hidup yang menggunakan Perkhidmatan kami dan merupakan subjek Data Peribadi.

Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

Kami mengumpul beberapa jenis maklumat untuk pelbagai tujuan untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami kepada anda.

Jenis Data yang Dikumpul

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda untuk memberikan kami maklumat peribadi tertentu yang dapat digunakan untuk hubungan atau mengenal pasti anda ("Data Peribadi"). Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • E-mel alamat
 • Nama pertama dan nama belakang
 • Telefon nombor
 • Alamat, Negeri, Provinsi, ZIP / Postal code, City
 • Cookies dan Data Penggunaan

Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk hubungan anda dengan buletin, bahan pemasaran atau promosi dan maklumat lain yang mungkin menarik bagi anda. Anda boleh memilih untuk tidak menerima, atau semua, komunikasi ini dari kami dengan mengikuti pautan berhenti berlangganan atau arahan yang diberikan di mana-mana e-mel kami hantar.

Data Penggunaan

Kami juga dapat mengumpulkan informasi tentang bagaimana Layanan diakses dan digunakan ("Data Penggunaan"). Data Penggunaan ini mungkin merangkumi maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda (contohnya alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, waktu dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan di halaman tersebut, unik pengecam peranti dan data diagnostik lain.

Data Penjejakan & Kuki

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejaki aktiviti di Perkhidmatan kami dan kami memegang maklumat tertentu.

Cookies adalah fail dengan sedikit data yang mungkin termasuk pengecam unik tanpa nama. Cookies dihantar ke penyemak imbas anda dari laman web dan disimpan pada peranti anda. Teknologi penjejakan lain juga digunakan seperti suar, tag dan skrip untuk mengumpulkan dan mengesan maklumat dan untuk memperbaiki dan menganalisis Perkhidmatan kami.

Anda boleh mengarahkan pelayar anda untuk menolak semua kuki atau untuk menunjukkan apabila kuki sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima cookies, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.

Contoh Cookie yang kami gunakan:

 • Sesi Cookies. Kami menggunakan Sesi Cookie untuk mengendalikan Perkhidmatan kami.
 • Kuki Keutamaan. Kami menggunakan Kuki Keutamaan untuk mengingati pilihan anda dan pelbagai tetapan.
 • Kuki Keselamatan. Kami menggunakan Kuki Keselamatan untuk tujuan keselamatan.

Penggunaan Data

Print Peppermint Inc. menggunakan data yang dikumpulkan untuk pelbagai tujuan:

 • Untuk menyediakan dan menyelenggara Perkhidmatan kami
 • Untuk memaklumkan anda mengenai perubahan kepada Perkhidmatan kami
 • Untuk membolehkan anda menyertai ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk berbuat demikian
 • Untuk memberikan sokongan pelanggan
 • Untuk mengumpulkan analisis atau maklumat berharga supaya kami dapat meningkatkan Perkhidmatan kami
 • Untuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami
 • Untuk mengesan, mencegah dan menangani teknikal isu-isu
 • Untuk memberikan anda berita, tawaran istimewa dan maklumat umum tentang barangan, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang sama seperti yang telah anda beli atau bertanya tentang melainkan jika anda memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut

Asas Undang-undang untuk Memproses Data Peribadi di bawah Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR)

Sekiranya anda berasal dari Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), Print Peppermint Inc. undang-undang asas untuk mengumpulkan dan menggunakan maklumat peribadi yang dijelaskan dalam Dasar Privasi ini bergantung pada Data Peribadi yang kami kumpulkan dan konteks tertentu di mana kami mengumpulkannya.

Print Peppermint Inc. boleh memproses Data Peribadi anda kerana:

 • Kami perlu membuat kontrak dengan anda
 • Anda telah memberi kami kebenaran untuk berbuat demikian
 • Pemprosesan itu adalah di dalam kepentingan sah kami dan ia tidak diatasi oleh hak anda
 • Untuk tujuan pemprosesan pembayaran
 • Untuk mematuhi undang-undang

Pengekalan Data

Print Peppermint Inc. akan menyimpan Data Peribadi anda hanya selama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan menyimpan dan menggunakan Data Peribadi anda setakat yang diperlukan untuk mematuhi kami undang-undang kewajiban (misalnya, jika kami diminta menyimpan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berlaku), menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan perjanjian dan kebijakan undang-undang kami.

Print Peppermint Inc. juga akan menyimpan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan umumnya disimpan untuk jangka waktu yang lebih pendek, kecuali apabila data ini digunakan untuk memperkuat keselamatan atau untuk meningkatkan fungsi Perkhidmatan kami, atau kami diwajibkan untuk menyimpan data ini untuk jangka waktu yang lebih lama.

Pemindahan Data

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, boleh dipindahkan ke - dan dikekalkan pada komputer yang terletak di luar negara, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan yang mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada bidang kuasa anda.

Jika anda berada di luar Amerika Syarikat dan memilih untuk memberi maklumat kepada kami, sila ambil perhatian bahawa kami memindahkan data, termasuk Data Peribadi, ke Amerika Syarikat dan memprosesnya di sana.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat anda mewakili persetujuan anda untuk pemindahan itu.

Print Peppermint Inc. akan mengambil semua langkah yang sewajarnya diperlukan untuk memastikan bahawa data anda dilayan dengan selamat dan sesuai dengan Dasar Privasi ini dan tidak akan dilakukan pemindahan Data Peribadi anda ke organisasi atau negara kecuali ada kawalan yang memadai termasuk keselamatan data dan maklumat peribadi anda yang lain.

Pendedahan Data

Transaksi Perniagaan

If Print Peppermint Inc. terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, Data Peribadi anda mungkin dipindahkan. Kami akan memberikan notis sebelum Data Peribadi anda dipindahkan dan tunduk pada Dasar Privasi yang berbeza.

Pendedahan untuk Penguatkuasaan Undang-undang

Dalam keadaan tertentu, Print Peppermint Inc. mungkin diminta untuk mengungkapkan Data Peribadi anda jika diminta untuk melakukannya oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (misalnya mahkamah atau agensi pemerintah).

Keperluan Undang-Undang

Print Peppermint Inc. boleh mendedahkan Data Peribadi anda dengan niat baik bahawa tindakan sedemikian diperlukan untuk:

 • Untuk mematuhi kewajipan undang-undang
 • Untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta of Print Peppermint Inc.
 • Untuk mencegah atau menyiasat kesalahan yang mungkin berkaitan dengan Perkhidmatan
 • Untuk melindungi keselamatan peribadi pengguna Perkhidmatan atau orang awam
 • Untuk melindungi daripada liabiliti undang-undang

Keselamatan Data

Keselamatan data anda penting bagi kami tetapi ingat bahawa tidak ada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah penyimpanan elektronik yang 100% selamat. Walaupun kami berusaha menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat Jaminan keselamatan mutlaknya.

Dasar kami mengenai Isyarat "Jangan Jejak" di bawah California Protection Protection Act (CalOPPA)

Kami tidak menyokong Jangan Lacak ("DNT"). Jangan Lacak adalah pilihan yang boleh anda tetapkan dalam penyemak imbas web anda untuk memberitahu laman web yang anda tidak mahu dilacak.

Anda boleh mendayakan atau melumpuhkan Jangan Jejaki dengan melawat halaman Keutamaan atau Tetapan di pelayar web anda.

Hak Perlindungan Data anda di bawah Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR)

Sekiranya anda adalah penduduk Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), anda mempunyai hak perlindungan data tertentu. Print Peppermint Inc. bertujuan untuk mengambil langkah yang munasabah untuk membolehkan anda membetulkan, mengubah, menghapus atau membatasi penggunaan Data Peribadi anda.

Sekiranya anda ingin diberitahu tentang Data Peribadi yang kami simpan mengenai anda dan jika anda mahu data tersebut dikeluarkan dari sistem kami, sila hubungi kami.

Dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak perlindungan data yang berikut:

 • Hak untuk mengakses, mengemaskini atau memadam maklumat yang kami ada pada anda. Bila boleh, anda boleh mengakses, mengemas kini atau meminta penghapusan Data Peribadi anda secara langsung di bahagian tetapan akaun anda. Sekiranya anda tidak dapat melakukan tindakan ini sendiri, silakan hubungi kami untuk menolong anda.

 • Hak untuk pembetulan. Anda mempunyai hak untuk membetulkan maklumat anda jika maklumat itu tidak tepat atau tidak lengkap.

 • Hak untuk membantah. Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan Data Peribadi anda.

 • Hak sekatan. Anda berhak meminta kami mengehadkan pemprosesan maklumat peribadi anda.

 • Hak untuk keupayaan data. Anda mempunyai hak untuk diberikan salinan maklumat yang kami ada dalam format berstruktur, mudah dibaca dan biasa digunakan.

 • Hak untuk menarik balik persetujuan. Anda juga berhak menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa di mana sahaja Print Peppermint Inc. bergantung pada persetujuan anda untuk memproses maklumat peribadi anda.

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin meminta anda untuk mengesahkan identiti anda sebelum menjawab permintaan tersebut.

Anda berhak untuk mengadu kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data mengenai pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi anda dari kami. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungan pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA).

Pembekal Perkhidmatan

Kami mungkin menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami (“Penyedia Perkhidmatan”), menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, melakukan perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau membantu kami dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan diwajibkan untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk sebarang tujuan lain.

Analytics

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

 • google Analytics

  Google Analytics adalah perkhidmatan analisis web yang ditawarkan oleh Google yang melacak dan melaporkan lalu lintas laman web. Google menggunakan data yang dikumpul untuk menjejaki dan memantau penggunaan Perkhidmatan kami. Data ini dikongsi dengan perkhidmatan Google yang lain. Google boleh menggunakan data yang terkumpul untuk kontekstual dan memperibadikan iklan rangkaian pengiklanan sendiri.

  Anda boleh memilih untuk tidak melakukan aktiviti anda pada Perkhidmatan yang tersedia untuk Google Analitis dengan memasang add-on browser opt-out Google Analytics. Tambahan ini menghalang JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js dan dc.js) daripada berkongsi maklumat dengan Google Analytics mengenai aktiviti lawatan.

  Untuk maklumat lebih lanjut mengenai amalan privasi Google, sila kunjungi laman web Privasi & Syarat Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Pemasaran Semula Tingkah Laku

Print Peppermint Inc. menggunakan perkhidmatan pemasaran semula untuk beriklan di laman web pihak ketiga kepada anda setelah anda mengunjungi Perkhidmatan kami. Kami dan vendor pihak ketiga kami menggunakan kuki untuk memaklumkan, mengoptimumkan dan menayangkan iklan berdasarkan lawatan anda yang lalu ke Perkhidmatan kami.

 • Iklan Google (AdWords)

  Perkhidmatan pemasaran semula Iklan Google (AdWords) disediakan oleh Google Inc.

  Anda boleh menyisih dari Google Analytics untuk Periklanan Paparan dan menyesuaikan iklan Rangkaian Paparan Google dengan melawati halaman Pengaturan Iklan Google: http://www.google.com/settings/ads

  Google juga mengesyorkan memasang Pengaya Penyemak Imbangan Opt-keluar Google Analitis - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - untuk penyemak imbas web anda. Tambah Penyemak Imbas Penyisihan Google Analitis memberi pengunjung kemampuan untuk mencegah data mereka dikumpulkan dan digunakan oleh Google Analytics.

  Untuk maklumat lebih lanjut mengenai amalan privasi Google, sila kunjungi laman web Privasi & Syarat Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Facebook

  Perkhidmatan pemasaran semula Facebook disediakan oleh Facebook Inc.

  Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai pengiklanan berasaskan minat dari Facebook dengan melawat halaman ini: https://www.facebook.com/help/164968693837950

  Untuk memilih keluar dari iklan berdasarkan minat Facebook, ikuti arahan dari Facebook ini: https://www.facebook.com/help/568137493302217

  Facebook mematuhi Prinsip-prinsip Pengawalan Sendiri untuk Pengiklanan Perilaku Dalam Talian yang ditubuhkan oleh Perikatan Pengiklanan Digital. Anda juga boleh memilih keluar dari Facebook dan syarikat-syarikat lain yang menyertai melalui Digital Advertising Alliance di Amerika Syarikat http://www.aboutads.info/choices/, Perikatan Pengiklanan Digital Kanada di Kanada http://youradchoices.ca/ atau Perikatan Pengiklanan Digital Interaktif Eropah di Eropah http://www.youronlinechoices.eu/, atau memilih keluar menggunakan tetapan peranti mudah alih anda.

  Untuk maklumat lanjut tentang amalan privasi Facebook, sila lawati Dasar Data Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pembayaran

Kami mungkin menyediakan produk dan / atau perkhidmatan berbayar dalam Perkhidmatan. Dalam itu kes, kami menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk memproses pembayaran (contohnya pemproses pembayaran). Kami tidak akan menyimpan atau mengumpulkan butiran kad pembayaran anda. Maklumat tersebut diberikan terus kepada pemproses pembayaran pihak ketiga kami yang penggunaan maklumat peribadi anda diatur oleh Dasar Privasi mereka. Pemproses pembayaran ini mematuhi standard yang ditetapkan oleh PCI-DSS yang dikendalikan oleh Majlis Piawaian Keselamatan PCI, yang merupakan usaha bersama jenama seperti Visa, MasterCard, American
Nyatakan dan Cari. Keperluan PCI-DSS membantu memastikan pengendalian maklumat pembayaran yang selamat.

Pemproses pembayaran yang kami bekerjasama adalah:

Pautan ke Laman Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Sekiranya anda mengklik pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke laman web pihak ketiga itu. Kami sangat menyarankan anda untuk mengkaji Dasar Privasi setiap laman web yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Privasi kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak menangani sesiapa di bawah umur 18 ("Kanak-kanak").

Kami tidak sengaja mengumpul maklumat peribadi dari sesiapa di bawah umur 18. Jika anda adalah ibu atau bapa dan penjaga dan anda sedar bahawa Anak anda telah memberikan kami Data Peribadi, sila hubungi kami. Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpulkan Data Peribadi daripada kanak-kanak tanpa pengesahan persetujuan ibu bapa, kami mengambil langkah untuk menghapuskan maklumat tersebut dari pelayan kami.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami boleh mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baru di halaman ini.

Kami akan memberitahu anda melalui e-mel dan / atau notis yang terkenal di Perkhidmatan kami, sebelum perubahan menjadi berkesan dan mengemas kini "tarikh efektif" di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini adalah berkesan apabila ia dipaparkan di halaman ini.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami:

 • Melalui e-mel: sokongan @printpeppermint.com
 • Dengan nombor telefon: 8773851199

Langgan Petua Reka Bentuk & Potongan Khas

 • Bidang ini adalah untuk tujuan pengesahan dan sepatutnya dibiarkan tidak berubah.

Cari kami di sosial

mata wang
EUREuro