එජ් පින්තාරු කිරීම

අපි සම්මත 200 කින් දාර තීන්ත ආලේප කරමු Pantone ස්ථාන වර්ණ සම්මත තීන්ත වර්‍ණ, නියොන්/ප්‍රතිදීප්ත තීන්ත සහ ලෝහමය තීන්ත ඇතුළු. ලෝහ තීන්ත දිලිසෙන නමුත් තරමක් සියුම් ය, ඔබට ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබේ දාර බැබළීමට අවශ්‍ය නම්, දාරය සලකා බලන්න තීරුing.

සැලසුම් ඉඟි සහ විශේෂ වට්ටම් සඳහා දායක වන්න

  • මෙම ක්ෂේත්රය වලංගු කිරීමේ අරමුණු සඳහා වන අතර එය වෙනස් නොකළ යුතුය.

සමාජීය වශයෙන් අපව සොයා ගන්න

මුදල්
ඒ කියන්නේ GBPස්ටර්ලින් පවුම